Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

34 resultaten voor '"Psalm 34"'.

Preekschets Psalm 34:9 (Kerkproeverij)

J. D. Th. Wassenaar |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2017

r van Psalm 34 in vers 9 van zijn lied. Het vers heeft een interessante Wirkungsgeschichte gekregen. Dan denk ik niet zozeer aan het feit dat Psalm 34:9 in 1 Petrus 2:3 geciteerd wordt, als wel aan he...

Preekschets Psalm 34:20-21a - Viering van het Heilig Avondmaal

M. Bregman |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

Psalm 34:20-21a Al blijft de rechtvaardige niets bespaard, de Heer zal hem steeds weer bevrijden. Hij waakt zelfs over zijn beenderen. Schriftlezing: Psalm 34:1, 5-9 en 18-21a Gedicht: Naar Psalm 34, ...

Kerkproeverij - dossier met materiaal voor startzondag

Nieuws |

Publicatiejaar: 2017

chets Psalm 34:9 (Kerkproeverij) Preekschets Lucas 19:1-10 (Kerkproeverij) ...

De engel, de gekooide vogel en Sanherib

N. Schuman |

Interpretatie |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2007

ren’: Psalm 34:8 en 35:5 en 6. Daarnaast worden er nog op één plaats in het psalter (wel op een heel belangrijke plaats) beschermengelen vermeld. ‘Zij zullen jou op handen dragen, zodat je je voet nie...

Verheug je over je teruggekeerde broer

I. Van Den Eynde |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2013

4-23, Psalm 34:1-11 en Lucas 15:11-32 Gods bevrijdende tussenkomst is goed nieuws voor wie naar bevrijding snakt. Ook de christengemeenschappen hebben zo’n bevrijdende God leren kennen in Jezus, wiens...

Preekschets Johannes 19:37 - Goede Vrijdag

P. Houtman |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2016

vond (Psalm 34:21). Maar zijn lichaam is wel dodelijk geschonden door mensen die er ruw, wreed, onverschillig mee omgingen. Johannes haalt een zinsnede uit Zacharia 12:10 aan. Deze passage beschrijft ...

God werkt aan onze toekomst

I. J. de Hulster |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2012

0-23, Psalm 34:12-23, Efeziërs 6:10-20 en Marcus 8:22-26 ...

David en zijn zonen

K. Ritsert |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2013

t uit Psalm 34. Marcus van Loopik schrijft over deze psalm: ‘Het lied blijkt bij nadere analyse een universele les in geluk en spiritualiteit. (...) Voor de goede verstaander onthult deze psalm de ver...

Levende stenen voor een geestelijk huis

L. van Buuren |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2014

t uit Psalm 34(,9): ‘Proeft en ziet dat JHWH goed is; welzalig iemand die bij Hem schuilt.’ Het Griekse werkwoord geuomai betekent letterlijk ‘proeven, eten’ en verwijst daarmee naar de communie (het ...

Vreugde die het verdriet doet verbleken

J. Engelen |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2014

n’ In Psalm 34 beginnen de verzen vanaf vers 2 na elkaar met als eerste letter de elkaar in het alfabet opvolgende letters. In vers 12, waar de tekst vandaag begint, is de lamed aan de beurt. Niet voo...