Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

20 resultaten voor '"Psalm 46"'.

Meditatie Psalm 46

L.H. Westra |

Kerk en Theologie |

Preek/Meditatie |

Publicatiejaar: 2011

en kracht van God ‘De Heer van de hemelse machten is met ons, onze burcht is de God van Jakob’ (Psalm 46, refrein) De winter is de tijd dat we in onze klimaatzone het meest met natuurgeweld te maken hebben...

Preekschets Psalm 46:8

R. van der Rijst |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2016

Zevende zondag van de herfst, Hervormingsdag Psalm 46:8 De Heer van de hemelse machten is met ons,onze burcht is de God van Jakob Schriftlezing: Psalm 46 Het eigene van de zondag Op deze zondag zal in...

Een veilige schuilplaats

M. Meijer |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2016

Bij Psalm 46 Vaak gaan psalmen over nogal ‘volwassen’ thema’s. Maar de psalm van vandaag is goed te begrijpen voor kinderen, zeker als je onderstaande versie leest. Je kunt hem zelf lezen, of een kind...

Veiligheid, bescherming, burcht, rots, schuilplaats

G. Kwakkel |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

vertrouwen op de Here en niet op afgoden (Lev. 26:1v). Heel sterk wordt dat vertrouwen verwoord in Psalm 46: God Zelf is de schuilplaats waarheen wij vluchten, Hij biedt krachtige bescherming, is bij ons...

Preekschets Spreuken 18:10

C.J. de Ruijter |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2005

knakkende leven dat sterk wordt in God. De verwantschap tussen de tekst en de ‘vaste burcht’ van psalm 46 geven daarbij extra homiletische mogelijkheden. ...

Preekschets Habakuk 3:17-19

F. Wisselink |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2017

Kerkboek). Aansluitend kan dan Habakuk 3 gelezen worden. Bij de tekst passen heel goed: Psalm 18 en Psalm 46. Uit de bundel Opwekking zouden de nummers 331 (Breng dank aan de Eeuwige) en 585 (Er is een dag)...

Preekschets Jesaja 8:23 - Eerste Advent

T.T.J. Pleizier |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2014

de wereld' is. Liederen: LB 448 (LbK Gez. 25), 449 en 454 zijn Schriftberijmingen bij Jesaja 9; Psalm 46:3 (Hij verslindt het oorlogstuig) en Psalm 118:6 en 8. Geraadpleegde literatuur M.A. Buitink-Heijblom...

Preekschets Lucas 14:27 - Nieuwjaar

|

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

dingen in staat. Die ontdekking doen de leerlingen van Jezus allemaal. Liturgische aanwijzingen In Psalm 46 schemeren de voorbeelden van de krijgsheer en de toren uit Lucas 14 door: ‘De Heer der heerscharen...

Preekschets Lucas 2:40-52 - 1e zondag na Epifanie

C. van Dusseldorp |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2017

het begin van Epifanie. Bij het beeld van de reis naar Jeruzalem passen zowel de Sionsliederen (Psalm 46, 48, 84), als de pelgrimsliederen (Psalm 120-134). Het bezig zijn met Gods Woord komt in Psalm 119...

Preekschets Jesaja 7:14 Vierde Advent

K. Spronk |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2004

klinken als een aankondiging van het komende feest. In de naam Immanuël klinkt de belijdenis uit Psalm 46 (zie ook Gezang 401) en 48 door. Van de Adventsliederen zijn vooral de Gezangen 120, 124 en 127...