Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

21 resultaten voor '"Psalm 46"'.

Preekschets Psalm 46:8

R. van der Rijst |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2016

gsdag Psalm 46:8 De Heer van de hemelse machten is met ons, onze burcht is de God van Jakob Schriftlezing: Psalm 46 Het eigene van de zondag Op deze zondag zal in een aantal kerken vast aandacht beste...

Meditatie Psalm 46

L.H. Westra |

Kerk & Theologie |

Preek / Meditatie |

Publicatiejaar: 2011

kob’ (Psalm 46, refrein) De winter is de tijd dat we in onze klimaatzone het meest met natuurgeweld te maken hebben. En dan is ‘geweld’ in de regel nog een groot woord. Het waait eens een beetje harde...

Preekschets Spreuken 18:10

C.J. de Ruijter |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2005

’ van psalm 46 geven daarbij extra homiletische mogelijkheden. ...

Preekschets Habakuk 3:17-19

F. Wisselink |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2017

18 en Psalm 46. Uit de bundel Opwekking zouden de nummers 331 (Breng dank aan de Eeuwige) en 585 (Er is een dag) gezongen kunnen worden. Geraadpleegde literatuur Een mooie eerste oriëntatie biedt de S...

Veiligheid, bescherming, burcht, rots, schuilplaats

G. Kwakkel |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

rd in Psalm 46: God Zelf is de schuilplaats waarheen wij vluchten, Hij biedt krachtige bescherming, is bij ons en is voor ons als een burcht (vs. 2, 8, 12). Burchten en versterkte steden waren onmisba...

Preekschets Jesaja 7:14 Vierde Advent

K. Spronk |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2004

s uit Psalm 46 (zie ook Gezang 401) en 48 door. Van de Adventsliederen zijn vooral de Gezangen 120, 124 en 127 heel geschikt. Matteüs 1:18-25 is de aangewezen evangelielezing naast Jesaja 7. Geraadple...

Preekschets Jesaja 8:23 - Eerste Advent

T.T.J. Pleizier |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2014

ja 9; Psalm 46:3 (Hij verslindt het oorlogstuig) en Psalm 118:6 en 8. Geraadpleegde literatuur M.A. Buitink-Heijblom, 'Licht in de duisternis' (Jes. 9:1), in: Verkenningen in Jesaja, Kampen 1991; L.A....

Preekschets Lucas 2:40-52 - 1e zondag na Epifanie

C. van Dusseldorp |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2017

eren (Psalm 46, 48, 84), als de pelgrimsliederen (Psalm 120-134). Het bezig zijn met Gods Woord komt in Psalm 119 uitgebreid aan de orde. In kerkelijke liedboeken heeft Epifanieëntijd een eigen afdeli...

Preekschets Lucas 14:27 - Nieuwjaar

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

en In Psalm 46 schemeren de voorbeelden van de krijgsheer en de toren uit Lucas 14 door: ‘De Heer der heerscharen - Hij is met ons, een burcht is ons de God Jakobs.’ Tegenover de machtsmechanismen sta...

Preekschets Jesaja 7:14 - Kerst

A.W. Berkhof |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2010

eren: Psalm 46; 62:1,4,5,6,7; Gezang 125; 126; 142; 143; 148. Geraadpleegde literatuur Hans Wildberger, Jesaja(bk) ; L.A. Snijders, Jesaja, I (pot) ; N. ter Linden, Her Verhaal gaat deel 3. ...