Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

19 resultaten voor '"Psalm 47"'.

Preekschets Psalm 47:9 - Hemelvaart

H.P. de Roest |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

Psalm 47:9 Hemelvaartsdag God heerst als koning over de volken, God zetelt op zijn heilige troon. Schriftlezing: Psalm 47 Het eigene van de dag Het is een kleine binnenkring van de kerkgangers die erv...

Hemelvaart van de Heer

S. Van Den Eynde |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2012

-28a, Psalm 47, Handelingen 1,1-11, Lucas 24,49-53 en Marcus 16,19-20 In de turbulente geschiedenis van Israël hebben geloofsgemeenschappen zich telkens opnieuw afgevraagd, welke macht uiteindelijk he...

Hemelvaart

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2015

heid. Psalm 47 De toepassing van Psalm 47 (graag gezongen als: ‘God vaart omhoog met gejuich’, 47,6) is volgens Willem Barnard aanvechtbaar, tenzij men bedenkt dat de joden, deze psalm zingend in hun ...

Hemelvaart: Christus’ macht bevestigd

M. Boon |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2014

Bij Psalm 47, Efeziërs 1,17-23 en Lucas 24,49-53 Het is nog niet eenvoudig om goed en begrijpelijk uit te leggen waar het bij de hemelvaart van Christus precies om gaat. Zo simpel als het hemelvaartsv...

Preekschets Lucas 24:45 - Hemelvaart

A. Driebergen |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2010

ok in Psalm 47, de Hemelvaartpsalm, zo ruim aanwezig is. Ook met de grote vreugde lijkt het verhaal in Lucas rond: de eerste grote vreugde wordt aangekondigd door de engel in Lucas 2:10. De hemelvaart...

Preekschets Handelingen 1:9 - Hemelvaart

E.J. Oostland |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

eren: Psalm 47; 145; Gezang 229; 230; 233. Geraadpleegde literatuur J.van Eek, Handelingen: De wereld in het geding, Kampen 2003; J.T. Nielsen, Handelingen I (T&T), Kampen 1998; C.H. Lindijer, Handeli...

Preekschets Openbaring 21:5

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

eren: Psalm 47, 89, 97; Gezang 1, 114, 160, 168, 169 en 281. Met de kinderen worden gezongen uit AWN, de nummers I 30 en IV 30. Voorbede voor vervolgde christenen is in deze dienst zeker op zijn plaat...

Preekschets Lucas 24:51 - Hemelvaart

K. Blei |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2009

sieke Psalm: 47; andere mogelijkheden: 68, 93, 110. De rubriek omvat hemelvaartsliederen de Gezangen 226 t/m 235. Daarnaast: Tt 176. Geraadpleegde literatuur M.A. Beek / J.M. de Jong, Bijbelse knooppu...

Preekschets Johannes 16:13

K. Blei |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2009

naast Psalm 47:3, het slot van de ‘hemelvaartspsalm’. Het gemeenschappelijk leesrooster noemt verder 31 en 126 (smeekpsalmen) en 68 (ook wel met Pinksteren verbonden). Aanbevolen gezangen: 232-235; da...

Preekschets Efeziërs 1:20b - Hemelvaart

T.C. Verhoef |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2012

938); Psalm 47:2, 3; Gezang 73 (nh1938), 140 (elb); 234:1 en 2; 68:2 (nh1938); kinderlied: Elly & Rikkert, ‘Toen de Heer was opgestaan’. Geraadpleegde literatuur: A. van de Beek, Jezus Kurios, Kampen,...