Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

7 resultaten voor '"Psalm 49"'.

Preekschets Matteüs 16:26

G. Kuiper |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

ezen. Psalm 49:8, 9 geven aan dat geen rijkdom ons kan redden van de dood. Jezus maakt deze stelling ruimer door te spreken van ‘de hele wereld’. We zullen daarbij moeten denken aan rijkdom, eer en ma...

Hel, dodenrijk, afgrond, duisternis

M.J. Paul |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

kent. Psalm 49:15-16 geeft aan dat God de gelovige redt van de sjeol, maar het woord 'opnemen' laat diverse uitleggingen toe. Uit Psalm 73:23-24 spreekt vertrouwen in God: Hij zal in heerlijkheid opne...

Preekschets Johannes 1:12

P. Houtman |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2019

3,4. Psalm 49: 1. Psalm 89: 7. Psalm 97: 6 LB 179:1 (Kan ook op de melodie van Psalm 22.) Geraadpleegd http://biblehub.com/commentaries/john/1-9.htm enz., op de volgende verzen. Calvijn, Het evangeli...

Opstanding, (uit de doden) opstaan

A.W. Zwiep |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

). In Psalm 49:16 en Psalm 73:24 spreekt de dichter het vertrouwen uit dat hij uiteindelijk in Gods heerlijkheid zal worden opgenomen in plaats van weg te kwijnen in het dodenrijk. Ook de hemelvaart v...

Exilische identiteit als post-exilische ideologie: Psalm 137 opnieuw gelezen

B. Becking |

Nederlands Theologisch Tijdschrift |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2010

mann,‘Psalm , 49; Emmendorfer, Feme Gott,188-189; Savran, ‘How Can We Sing’, 49-50; Y. Steenkamp, ‘Violence and Hatred in Psalm 137: The Psalm in its Ancient Social Context’,Verbum et Ecclesia25 (2004...

Wijsheid van Salomo

E. Eynikel |

De Bijbel literair |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2003

n met Psalm 49, maar in opbouw en inhoud meer nog met een deel van het vierde lied van de lijdende rechtvaardige in Jesaja (52:13-53:6); ook daar is een groep aan het woord die overtuigd was van zijn ...

Psalmen

Tekst voor Tekst |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 1987

5:35. Psalm 49 De inhoud van deze psalm is bedoeld als een leerdicht, waarvan de strekking (vs 4) wijsheid en verstand of inzicht is. Deze wijsheid is van internationale betekenis en de volken en bewo...