Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

48 resultaten voor '"Psalm 51"'.

Vasten: een tijdje afzien of levenshouding?

J. Vos |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2016

6-15, Psalm 51, 2 Korintiërs 5,20-6,10 en Matteüs 6,1-6.16-21 Bij Aswoensdag Het moet anders: Amos windt geen doekjes om wat hij te zeggen heeft. Zo ook hier wanneer hij de bewoners van het Noordrijk,...

Preekschets 2 Samuël 12:7 - Kerkdienst met gevangenen

H.R. Hummelen |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2013

ar in Psalm 51 lezen we Davids getuigenis. De diepte van deze getuigenis kan niet genoeg ondergaan worden. (Zie onder over ‘goedkope genade’.) De reactie van David: hij doet boete, met de hoop op ‘gen...

Zelfkennis en nederigheid

H. Tacken |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2013

n van Psalm 51: ‘Wees mij genadig...’ Hij vindt het zelfs niet nodig om God te herinneren aan wat er in zijn leven fout zit. God weet het toch wel... Het denken in termen van prestatie en eigen verdie...

Sneeuw

Symbolen in de Bijbel |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2000

18 en Psalm 51:9 (vgl. 1 Clemens 9:4 en 18:7), waarin over zonden wordt gesproken door de tegengestelde vergelijking van donker (scharlaken) met wit (sneeuw). Deze teksten zijn vooral bekend geworden ...

Preken over Dordt: DL III/IV, 11-17

W.H.Th. Moehn |

Protestantse Theologische Universiteit |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2018

32 of Psalmen 51 lezen. Andere Bijbelgedeelten zijn: Johannes 5:19-29; Galaten 5:19-26 en 1 Petrus 1. Aanwijzingen voor de verkondiging Homiletische aspecten Een belangrijk punt is dat wij niet preken...

Preekschets Romeinen 2:11, 23, 24

A.J. Zoutendijk |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2005

elen (Psalm 51). Dit betekent twee dingen, namelijk dat God de eschatologische rechter is en dat zijn oordeel waarheidsgetrouw zal blijken te zijn. En ten tweede betekent het tegelijk dat Hij zijn doe...

Preekschets Marcus 7:8

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

eren: Psalm 51:1, 3, 5; Gezang 126:3; 157:1, 7; 160; Tt 130; 206; 207. Geraadpleegde literatuur Eugen Drewermann, Beelden van verlossing. Toelichtingen op het evangelie van Marcus, ’s-Gravenhage 1990....

Preekschets Galaten 5:25 - Pinksteren

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

oemd: Psalm 51, Psalm 119 passim, Gezang 437, 481. Geraadpleegde literatuur P.A. van Stempvoort, Oud en Nieuw. De Brief aan de Galatiërs, Nijkerk 1951; S. Greijdanus, Galaten, K.V. Kampen 1938; W. Sik...

Preekschets Psalm 50:14,23

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

iging Psalm 51:6, 7 als schuldbelijdenis laten zingen en Psalm 66:5 na de lezing van de geboden. Verder denk ik aan Psalm 40:3, 7 en Psalm 118:10. Van de Gezangen: 322 (onze offeranden) en 473 (ons le...

Preekschets Lucas 5:8b

A.P. Berensen |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2012

enst (Psalm 51; Gezang 313; elb 304). Vervolgens zou men de dienst na de prediking voort kunnen zetten met vreugdevolle liederen (elb 357; Gezang 305). Zo volgt ook de liturgie de ommekeer van zonde n...