Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

17 resultaten voor '"Psalm 67"'.

Preekschets: Een hachelijke onderneming

T. Hoekstra, K. van der Kamp, M. Korenromp, C. Kors, M. Wildeman |

Raad van Kerken |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2018

1-11 (Psalm 67, Marcus 4:26-34) Spreuken 6 op dankdag lezen heeft wel iets van een hachelijke onderneming als je het betrekt op de actuele flexibilisering van werk. De openingsverzen zijn in het licht...

In 's Heren naam: Jezus

I. de Hulster |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2012

r van Psalm 67 zich van zo’n rol bewust, dat door hem te zegenen de volken God zullen loven? Wanneer het opleggen van de naam leidt tot het dragen van de naam, kan dit ook geconcretiseerd worden in he...

Het wonder van groei en vruchtbaarheid

B. Altena |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2015

en 6, Psalm 67 en Marcus 4:26-34 Vanouds wordt de Dankdag gestempeld door het einde van het oogstseizoen, en is deze traditie sterk aan landbouw en visserij gekoppeld. Inmiddels werken verreweg de mee...

Preekschets Handelingen 17:31

A. Noordegraaf |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 1999

deren Psalm 67; 96; 98 Gezang 86; 163; 279; 300 Zingende Gezegend 81 Literatuur Commentaren van Conzelmann (Handb. z. N.T), Lindijer (Pred. N.T.), Pesch (EKK) Roloff (NTD) en Stählin (NTD). Daarnaast ...

Preekschets Hebreeën 11:21

M.A. van der Burg-Los |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

eren: Psalm 67:1, 3; 98:1, 3; 103:1, 5, 7; 134; Gezang 457:1, 3, 4; 103. Geraadpleegde literatuur Th.C. Vriezen, Hoofdlijnen der theologie van het Oude Testament, Wageningen 1977; C. Westermann, Genes...

Preekschets Matteüs 26:26-27

R.J. de Vries |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2009

183. Psalm 67 is geschikt als eerste psalm. Bij het pesachmaal / avondmaal past Tt 160; verder: 106, 108, 161 en LB Gezang 358. Geraadpleegde literatuur Naast de commentaren van W.C. Allen (icc) , J....

Preekschets Marcus 10:14 - Bediening van de Heilige Doop

C. Bregman |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2009

nlied Psalm 67 (berijmd door Nijhoff) is een passende openingspsalm. De kinderliederen awn I, 21 en Zing het Woord 41 sluiten aan bij het evangelie. Geschikte doopliederen zijn ZG V,77; ZG VIII, 68 en...

Preekschets 1 Tessalonicenzen 2:15-16

C. Constandse |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2010

jn de psalmen 67, 87 en 97 en Gezang 34, 35, 41 en 43 (LvdK). Vergelijk ook Gezang 3 (LvdK). Geraadpleegde literatuur P.J. Tomson, Als dit uit de Hemel is. Jezus en de schrijvers van het Nieuwe Testam...

Preekschets Marcus 14:25

J. Minnema |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

enst: Psalm 67, een keuze uit de Gezangen 358-364 (Lvdk). Bovendien Gezang 105, 157 (Tt) en Gezang 239 (ZG). Geraadpleegde literatuur Commentaren: R. Pesch, Das Markusevangelium, 2.Teil(htknt) , Freib...

Preekschets 1 Korintiërs 15:35

J. Visser |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2013

past Psalm 67 prachtig bij het onderwerp van de dienst (vooral het derde vers). Verder Gezang 64; 65; 199:5; 223; 479:2; T 155; 191; Geroepen om te Zingen 112; elb 137. Geraadpleegde literatuur Mooie...