Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

22 resultaten voor '"Psalm 73"'.

26. Dood en leven na de dood

K. Spronk |

De Bijbel theologisch |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2011

jk in Psalm 73. De dichter van dit lied vindt een troostend antwoord op de vraag naar het vele oneerlijke dat hij om zich heen ziet, vanuit het perspectief van de relatie met God. Omdat hij beseft dat...

Preekschets Haggai 2:12,13

M.J. Kater |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2016

t van Psalm 73, vele momenten in Psalm 119!) bezingen, ook een reeks gezangen die deze thema’s tot uitdrukking brengen (vanaf gezang 421 is er een bijna onafgebroken reeks). Geraadpleegde literatuur I...

11. Gemeentereiniging in de nieuwe stad

Bijbels-theologische artikelen |

t van Psalm 73:7. ‘Hun schuld’: dat moet gaan over degenen uit het vorige visioen die stelen of een valse eed afleggen. Waarom is die graanton het beeld van schuld? Vanwege de rechteloosheid, die word...

Preekschets Habakuk 1:2,12

C. van Leeuwen |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2000

r van Psalm 73 aan de orde komt. Het probleem heeft tallozen gekweld. Menselijkerwijs is er voor de daarmee verbonden vragen geen antwoord en geen verklaring. Vrede en rust over die vragen vindt de to...

Preekschets Psalm 127:1,2

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

beeld Psalm 73 en het boek Job 1:1-11; het is minstens noodzakelijk, al is het maar om pastorale redenen, hierbij in de uitleg nadrukkelijk rekening te houden. Prediking is immers óók pastoraat: niet ...

Preekschets Psalm 30:7 - Dankdag

C. van Ekris |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

rden. Psalm 73 past goed in de dienst, evenals Psalm 40, 65 en 147. Verder Gezang 20, 479, 480 (Lvdk). Geraadpleegde literatuur M. Buber, Die Schriftwerke, Stuttgart 1992; de Naardense Bijbel van P. O...

Preekschets Sefanja 3:17 - Vierde Advent

D. de Jong |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2013

sten; Psalm 73:9, 10; T 21:1, 2, 6; Psalm 31:15, 16, 19; Gezang 260:3, 5, 6 (in gemeenten waar de melodie onbekend is kan de wijs van Gezang 460 gebruikt worden). Geraadpleegde literatuur C.F. Keil, B...

Preekschets - Verlies en verdriet

E. van der Veen |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2014

n aan Psalm 73:9, Psalm 119:19, 21; Gezang 118:2, 217:4, 305:1 en 466:3. Geraadpleegde literatuur De commentaren op de catechismus gaan uitvoerig op het antwoord in en geven veel stof voor de predikin...

Nabij, ver

L. Floor |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

ge in Psalm 73:28 zijn vreugde uit over het leven in Gods nabijheid: 'Het is mij goed nabij God te zijn'. Mozes wijst er in Deuteronomium 30:14 op dat Gods gebod heel dichtbij is. 'Dit woord is zeer d...

31. Goed en kwaad

N. Schuman |

De Bijbel theologisch |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2011

rt in Psalm 73. Ook dit lied heeft in de eindcompositie heel bewust een bijzondere plaats gekregen. Het staat aan het begin van het derde deel van het psalmboek, tussen de eerste twee en de laatste tw...