Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

23 resultaten voor '"Psalm 80"'.

Preekschets Psalm 80:8

M.C. Batenburg |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2014

Psalm 80:8 Achtste zondag na Pinksteren God van de hemelse machten, keer ons lot ten goede, toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered. Schriftlezing: Psalm 80 Het eigene van de zondag Zie de vorige sc...

Wie zijn die onrechtvaardige pachters?

H. Fortuin |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2014

d. In Psalm 80 is de veilige omheining van de wijnstok weggehaald – eens had ze veel vruchten gegeven. De mensen van Juda? In beide voorbeelden is de wijngaard/de wijnstok een metafoor voor het ‘huis ...

Overschaduwen

P. Smit |

Interpretatie |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2013

or in Psalm 80:10 met betrekking tot het volk Israël en diens invloedssfeer. Met een zekere intimiteit komt het beeld voor in Hooglied 2:3, waar de spreker in de schaduw van haar geliefde wil zitten. ...

Preekschets Romeinen 15:7 - 2e zondag van Advent

Pijpers-Hogendoorn, I. |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2017

door Psalm 80, waar het gaat over het volk van Sion, dat opgeroepen wordt om zich te richten op God die komt om alle naties te redden. In de brief aan de Romeinen lezen we een indrukwekkende preek wa...

Preekschets Jesaja 30:3 - 5e zondag van de herfst

A. Kooi |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2018

g van Psalm 80:13; de psalm die dicht over de wijnstok die werd overgeplaatst vanuit Egypte naar een nieuwe wijngaard waar het goed toeven is, maar die ook kapot gemaakt wordt. In v 17 is er sprake va...

Preekschets Johannes 3:27 - Tweede Advent

J.A. Zeilstra |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

LvdK: Psalm 80:1, 2, 6 en 7; Tt nr. 125:1, 2, 6, 7 en 8; LvdK Gezang 123; 46; 122 en 126. Geraadpleegde literatuur C.K. Barrett, The Gospel According to St. John, London 1978, i.z. 226; J. Marsh, Sain...

Preekschets Lucas 15:5

H. van den Belt |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

23 en Psalm 80. Geraadpleegde literatuur M. Luther, Evangelien-Auslegung: Markus- und Lukasevangelium (deel 3), red. E. Mülhaupt, 3de dr., Göttingen 1961, 223-233; J. Calvijn, De Evangeliën van Matthe...

Preekschets Johannes 15:17

K. Blei |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2009

goed. Psalm 80 zingt over Israël als wijnstok. In verband met de wijnstok en de ranken: Gezang 75(:11), 78 en 357(:5). Het motief van de vruchten klinkt door in Gezang 252. Over het gebod van de liefd...

Preekschets Genesis 39:9b

S. Dingemanse |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2010

n uit Psalm 80 en 105 en ZG VI, lied 54. ...

Preekschets Genesis 50:20

F. van Melle |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2013

I, 6; Psalmen 80, 105, 121; Gezangen 225, 292, 447; T 211. Geraadpleegde literatuur D.J. Kohlbrugge, J. van der Werf, De ware Jozef, Nijkerk, 1973; R. Pirson, De dromer van Hebron, Baarn, 2001; M. den...