Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

22 resultaten voor '"Psalm 81"'.

Preekschets Psalm 81:11

S. de Vries |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2014

Psalm 81:11 Quasimodo geniti ‘Ik ben de heer, je God, die je wegleidde uit Egypte – open wijd je mond, ik zal hem vullen.’ Schriftlezing: Psalm 81 Het eigene van de zondag Ik heb ervoor gekozen de kla...

Witte Donderdag

H. Fortuin |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2014

5-20, Psalm 81 en Johannes 13,1-15 Vandaag begint wereldwijd in de christelijke kerk(en) de viering van het Paasfeest, op de avond dat Jezus voor het laatst samen met zijn leerlingen ‘aanligt’ voor de...

Witte Donderdag: Zijn nabijheid

J. Engelen |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2015

5-20, Psalm 81 en Johannes 13,1-15 Veertien regels in Exodus 1 en de mensonterende slavernij is een feit. ‘Onder mishandeling’ (1,14 – NBG ‘51) moeten de kinderen van Israël ‘dienen’ (vier keer in 1,1...

Kringviering: Thomas - gevoelig als een tweeling

M.Koster |

Kringvieringen |

Complete liturgie kringviering |

Publicatiejaar: 2018

lied: Psalm 81:1,2,4 Bemoediging en Drempelgebed Ouderling: Onze hulp is in de naam van de Heer Gemeente: Die hemel en aarde gemaakt heeft O: Die trouw blijft tot in eeuwigheid G: En niet loslaat het ...

Preekschets Openbaring 4:6

M. den Dulk |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2005

LvdK Psalm 81; Gezang 109 en 205. Geraadpleegde literatuur K.H. Kroon, Serie Verklaring van een bijbelgedeelte: Openbaring Hoofdstuk 1-11, Kampen z.j., 42-45; K.H. Miskotte, Hoofdsom der Historie. Vo...

Preekschets Matteüs 4:19

P.H. Zaadstra |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

LvdK: Psalm 81:11; 119:3; Gezang 26; 47; 442; 463; Evangelische Liedbundel 207; 391. Geraadpleegde literatuur D. Bonhoeffer, Navolging, Baarn 2001; J.P. Versteeg, Bijbelwoorden op de man af, Kampen 19...

Preekschets Hebreeën 11:4

M.A. van der Burg-Los |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

eren: Psalm 81:1, 2, 9; Psalm 100; Psalm 40:2, 3; Gezang 103; Gezang 479. Geraadpleegde literatuur C. Westermann, Genesis I. Een praktische bijbelverklaring (T&T), Kampen 1986; H. van Oyen, De brief a...

Preekschets Filippenzen 3:17

T.G. van de Linden |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2009

erder Psalm 81:4, 7-9, 11; 119:3 (U wil ik volgen) en Gezang 435:1, 2 en 5. Geraadpleegde literatuur T.G. van der Linden, Volgenderwijs. Een theologische studie over 'navolging' als ecclesiologisch mo...

Preekschets Galaten 6:1b-5

H. Engelsma |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2010

eren: Psalm 81:1,11; 86:4,5; Gezang 50:1,3,8 (bij gelijkenis van de farizeeër en de tollenaar); 326, met name vers 3 (LvdK; de geesten onderscheiden). ...

Preekschets Handelingen 3:7

J.H. Hamoen |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2012

ag is Psalm 81:1-4. Zo vlak na Pasen het ‘U zij de glorie’ nog volop klinken (T 172) en ‘Weest blijde nu’ (T 151) sluit aan bij de lezing uit Jesaja. Uit dezelfde bundel het lied ‘Van ver, van oudsher...