Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

17 resultaten voor '"Psalm 82"'.

Meditatie Psalm 82:6,7

R. Brouwer |

Kerk & Theologie |

Preek / Meditatie |

Publicatiejaar: 2011

en.’ (Psalm 82, 6.7) (‘J’avais dit: Vous êtes des dieux, Vous êtes tous des fils du Très Haut. Cependant vous mourrez comme des hommes, Vous tomberez comme un prince quelconque.’ Vertaling Louis Segon...

Preekschets 1 Korintiërs 1:30

L.J. Lietaert Peerbolte |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 1999

n van Psalm 82 voegt daaraan het thema toe: hoe richt God de aarde? Het antwoord daarop is gelegen in de perikoop van Paulus. Uitleg Paulus schrijft aan een danig verdeelde gemeente. Hij heeft bericht...

Preekschets Psalm 45:8 - Tweede Advent

D.E. Hofstra |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2005

ok in Psalm 82 worden vorsten aangesproken als góden. In deze gevallen gaat het om mensen die God vertegenwoordigen of zouden moeten vertegenwoordigen. In hen is God zelf aan het werk. Vers 3 en vers ...

Preekschets 1 Tessalonicenzen 1:9-10

C. Constandse |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2010

in de psalmen 82 en 115. Gezang 212 (Tt) past vanwege de verbinding van paraenese, het oudtestamentische taaleigen (bevrijding, gerechtigheid) en de christologie. De bijbelliederen bij de brieven uit ...

Preekschets Genesis 6:4b

L.H. Westra |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2013

maak. Psalm 82 sluit goed aan op de perikoop uit Genesis. Gezang 325 brengt mooi onder woorden hoezeer Gods koninkrijk verschilt van alle menselijke rijken. Ook Psalm 121 is een mogelijkheid. Als nieu...

Adam en Eva buiten de Bijbel?

M.C.A. Korpel |

Protestantse Theologische Universiteit |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2016

n 31, Psalm 82 en Job 15:7-16. Het moet wel zo zijn dat de bijbelschrijvers van die teksten een verhaal gekend hebben dat ging over de opstand van een mens of een god tegen de hoogste god. Als gevolg ...

Met wie vocht Jakob bij Jabbok?

J. Renkema |

Interpretatie |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2014

ie in Psalm 82. De psalm toont ons hoe men in oud-Israel zich de verhouding voorstelde tussen de eigen God en de goden van de andere volken. Want het werd niet ontkend dat andere volken hun eigen gode...

Duivel, satan, boze geesten / de Boze

M.J. Paul |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

s van Psalm 82 luidt: 'God (elohiem) staat in de godenvergadering, te midden van de goden (elohiem) houdt Hij gericht'. Veel oudere uitleggers menen dat met de tweede aanduiding elohiem aardse rechter...

Erfenis, erfdeel, erfgenaam

S. Janse |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

nz.). Psalm 82 kent ook nog de voorstelling van de godenvergadering (in het Oude Testament wordt niet zozeer het bestaan van meerdere goden ontkend, als wel het unieke van Israëls God beklemtoond; zie...

Afgod, afgoderij, afgodsbeeld

S. Paas |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

n als Psalm 82 en 89 en in Deuteronomium 32:89 (Hebr. tekst) wordt bevestigd dat er, behalve de God van Israël, meer goddelijke machten zijn. Deze zijn echter ondergeschikt aan de Schepper van hemel e...