Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

28 resultaten voor '"Psalm 84"'.

Preekschets Psalm 84:6

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

Psalm 84:6 Dertiende zondag na Pinksteren Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken, met in hun hart de wegen naar u. Schriftlezing: Psalm 84 Het eigene van de zondag Dit is de achtste zondag van de zom...

Preekschets Psalm 84:4-5 - Kerksluiting

H.P. de Roest |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2013

zing: Psalm 84 Het eigene van de gelegenheid De tekstkeuze vraagt enige toelichting. Uit een inventarisatie van ‘laatste diensten’ blijkt dat Psalm 84 vaak wordt gekozen. Deze keuze kan vragen oproepe...

Preekschets Psalm 84 en Matteüs 10:29,31

E. Groeneveld |

Missie Nederland |

Preekschets |

el in Psalm 84:4, Psalm 102:8 als in Spreuken 26:2 als ‘mus’. De NBG-vertaling en de New Revised Standerd Version hanteren in Psalm 84 en Spreuken 26 de vertaling ‘mus’, maar spreken in Psalm 102 over...

Preekschets Psalm 84:6 - Openbare belijdenis van het geloof

M. Bregman |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

Psalm 84:6 Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken, met in hun hart de wegen naar u. Schriftlezing: Psalm 84 Het eigene van de zondag In de plaats waar ik werk, is het sinds lang gebruik dat er op Pin...

Zwaluw

Symbolen in de Bijbel |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2000

ls in Psalm 84:4 en 102:8, namelijk 'mus'. Veel moderne vertalingen geven het in deze tekst ook wel eens weer met 'vogel' (anders: Statenvertaling, beide teksten 'mus'; Willibrord 84:4 'vogeltje', 102...

Drempel

Symbolen in de Bijbel |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2000

en in Psalm 84:11 verschijnt een werkwoordsvorm van spp, 'aan de drempel staan, drempelen'. Daarnaast zien we het woord miftan (8x), dat aanvankelijk vooral het onderste van de drempel duidde; het mer...

Preekschets Lucas 2:38

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

:5 en Psalm 84. Mogelijk had Hanna een woonvertrekje binnen de tempelmuren. Vers 38: anthomologeomai is een samenvoeging van anti en homologeomai: zij op haar beurt prees, of beleed, God. Het imperfec...

8. Spreken met collega's: het experimenteergesprek

R. Robbe |

Spreken over preken |

Homiletische artikelen |

Publicatiejaar: 2004

g met Psalm 84. Ik heb al eens even gekeken. Volgens mij is de vraag eigenlijk: welke zaken maken de dichter onrustig en bang in zijn leven en hoe vindt hij rust.' Frank: 'Lijkt me een duidelijk probl...

Preekschets Psalm 100 - Bevestiging van ambtsdragers

W. Verboom |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

eren: Psalm 84:1, 3, 5 (OB); 134 (OB); LvdK Psalm 100; 118:9, 10; Gezang 48:4, 9, 10; 303; 305. Geraadpleegde literatuur Th.L. Haitjema, De Heidelbergse Catechismus als klankbodem en inhoud van het ac...

Preekschets Lucas 14:26

L.H. Westra |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2012

zijn Psalm 84 (duizend dagen durven loslaten voor die ene dag in Gods huis), Gezang 50:8 en 9, 454 (met name in combinatie met het avondmaal), Iona ‘Will you come and follow me’, Taizé ‘Gott, laß mei...