Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

25 resultaten voor '"Psalm 85"'.

Preekschets Lucas 1:39,40

J.J. van Nijen |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2009

, 40; Psalm 85:11, 12 Eerste zondag na Epifanie Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een stad in Juda, waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabet begroette. Trouw...

'Laat ons de mens maken' – of toch maar niet?

L. Mock |

Interpretatie |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2013

naar Psalm 85, die enerzijds over herstel na ellende gaat, en anderzijds over hoop voor de toekomst en verlossing. De psalmist is dankbaar voor het herstel dat het volk weer heeft doen terugkeren naa...

God maakt een nieuw begin

H. Hudepohl |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

64,8, Psalm 85 en Marcus 13,24-37 Een aantal jaren terug had ik een bespreking voor de dienst van Eerste Advent. De ontzetting die uit Jesaja en Marcus sprak, vond zijn weg naar de aanwezigen. Onomwon...

Uitgezonden om gebrokenheid te helen

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2015

,1-6, Psalm 85 en Marcus 6,6b-13 In de Jesajatekst van vandaag is duidelijk iemand aan het woord die het einde van de ballingschap meemaakt. Jeruzalem wordt hersteld. De teloorgang van Jeruzalem was, ...

Preekschets Jesaja 35:4b - Derde Advent

K. Spronk |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2004

jn de Psalm 85 en 146, de Gezangen 53, 98, 127 en 129, en het bekende ‘De steppe zal bloeien’ (LG II, 59). Geraadpleegde literatuur De commentaren van Blenkinsopp en Childs (zie bij 28 november); W.A....

Preekschets Johannes 4:24 - Derde Advent

J.A. Zeilstra |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

LvdK Psalm 85:1 en 3; Tïnr. 125:1, 2, 3, 6, 7 en 8; Awn IV,12; Tt nr. 49; LvK Gezang 89; Tt nr. 127; als de Maaltijd van de Heer wordt gevierd, Tt nr. 132 en LvdK Gezang 125. Geraadpleegde literatuur...

Preekschets Lucas 14:11

H. Vreekamp |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2009

eren: Psalm 85; Gezang 70. Geraadpleegde literatuur W. Barnard, Binnen de tijd, Het zinsverband der liturgie, Haarlem / Hilversum z.j. (= Binnen); W. Barnard v.d.m., Lieve gemeente, Een jaargang Schri...

Preekschets Lucas 19:42

G.P. van Dam |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

otie. Psalm 85:1, 3 en 4 kan als openingspsalm gezongen worden. Bij de lezing uit Jesaja kan Gezang 280 (Lvdk) gezongen worden. Psalm 122 brengt de hoorders in de context van de evangelielezing. Gezan...

Preekschets Matteüs 11:3 - Derde Advent

W.T.V. Verhoeven |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

g van Psalm 85. Voorts LvdK 125 een plaats krijgen in de dienst. Voor de kinderen awn II, 14. ...

Preekschets Jeremia 32:25 - Vierde Advent

R.F. de Wit |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2012

ren), Psalm 85 (God brengt een omkeer in het lot van zijn volk), Gezang 9 (God keert de rollen om), Gezang 38 (Ondanks de ontrouw keert God zijn volk niet de rug toe), Gezang 294 en Gezang 447. Verder...