Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

36 resultaten voor '"Psalm 89"'.

Preekschets Psalm 89:20b-21 - Eerste Advent

D.E. Hofstra |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2005

Psalm 89:20b-21 Eerste Advent Ik heb hulp geboden aan een held, een jongen uit het volk verheven. In David vond ik een dienaar, ik zalfde hem met heilige olie. Schriftlezing: Psalm 89:1-3; 20-28; 50-5...

Vertel wat God je gedaan heeft

J. Engelen |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2016

rouw? Psalm 89 blijkt, wanneer je hem in zijn geheel leest, een psalm tegen beter weten in. Hemel en aarde haalt de ik-persoon (David?) erbij om de genade en trouw van de Heer te bezingen, voordat het...

Preekschets Openbaring 1:5,6

E.R. Jonker |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

naar Psalm 89:35-40 betrouwbare getuige (aan de hemel) wordt genoemd (1:5). De profetie komt de hoorders als een profetische brief (vgl. Jer. 29) tegemoet met een groet aan het begin en een zegen aan...

Preekschets Lucas 2:7

S. de Jong |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

ok in Psalm 89:28. In deze psalm gaat het over David. God ‘maakt’ David, tot eerstgeborene, de hoogste van de koningen der aarde, wiens dynastie altijd zal voortleven. In deze Psalm zijn verscheidene ...

Preekschets Marcus 1:14-15

F. Visser |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2016

past psalm 89 goed bij de tekst, en daarvan de onberijmde verzen 1-3, 14-17, 47-53. Psalm 89 is een echt ‘en-toch’ psalm. Lied 538 (NLB), Een mens te zijn op aarde, past bij deze tekst. De spanning i...

Preekschets Openbaring 1:5a - Hemelvaartsdag

C. van Dusseldorp |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2018

n uit Psalm 89:20-38 hoorbaar worden. De presentatie vervolgt met een drievoudige omschrijving van het messiaanse werk van Jezus voor ‘ons’ (Hij heeft ons liefgehad, gewassen en tot een koninkrijk gem...

Muren en poorten

H. Schoon |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2015

rvoor Psalm 89(,2.6) en je merkt dat de psalmist de trouw (van God) als object in de mond neemt om die bekend te maken. Het subjectieve gebruik van ‘trouw’ beperkt de psalmist tot die gevallen waarin ...

Preekschets Ester 4:16

H. Jagersma |

Postille |

Preekschets |

deren Psalm 89: 1,5,6; 68:12; 130:3 LB 326; 437; 319 ...

Preekschets Genesis 5:1

B. Gijsbertsen |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2005

LvdK Psalm 89:2, 9; 147:7; Gezang 1; 151. Geraadpleegde literatuur F.H. Breukelman, Bijbelse theologie, het eerstelingschap van Israël, Kampen 1992. Uitleg De NBG-vertaling ‘ geslachtsregister’ breng...

Preekschets Prediker 9:10 - Nieuwjaar

H.C. van der Meulen |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

reft: Psalm 89:1, 5, 6; 119:28, 65; Gezang 1; 158; 259; 271; 293 LvdK; Tf nr. 199; 203. Geraadpleegde literatuur A. Lauha, Kohelet (bk) , Neukirchen-Vluyn 1978; M.A. Beek, Prediker/Hooglied (pot) , Ni...