Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

11 resultaten voor '"Psalm 9"'.

Preekschets Psalm 10:1,14

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

lg op Psalm 9. Daar lijkt alles nog goed te gaan. De dichter ziet God als een rechter die heerst vanaf zijn troon, die optreedt ten behoeve van alle armen en verdrukten in Israël. En de boosdoeners tr...

20. Getekend en hoopvol

E. Talstra |

Talstra, E. |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2017

lmen (Psalm 9:19 79:11 107,10-14) en in Klaagliederen 3:29. God zal de dingen weer recht zetten. Maar waarom gaat het daarna toch weer over wapens in vers 13? Is de vrede weer voorbij? Juda als boog. ...

Gerechtigheid, rechtvaardigheid

G. Kwakkel |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

en In Psalm 9 wordt over Gods gerechtigheid gesproken op een manier die zich goed laat vergelijken met de wijze waarop in Psalm 72 de koninklijke gerechtigheid beschreven is. In Psalm 9:8-9 staat dat ...

Preekschets Daniel 12:13

A. Noordegraaf |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

deren Psalm 9; 76:5, 6, 7; 149:3, 5; Gezang 113; 288:1, 2, 3, 4; 439:1, 2, 6. Geraadpleegde literatuur H. Breit e.a, Calwer Predigthilfen II, Stuttgart 1963; G. Voigt, Der zerrissene Vorhang, Göttinge...

Preekschets Lucas 1:45 - Eerste Advent

W.H.T. Moehn |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

n: LB Psalm 9:1 en 5; 32:3 en 4; Gezang 331. Verder kan een keuze gemaakt worden uit de gezangen voor de adventstijd: 116 t/m 130. Geraadpleegde literatuur J. van Bruggen, Lucas. Het evangelie als voo...

Preekschets Lucas 20:38

G.P. van Dam |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

Tora. Psalm 9:1, 4 en 5 wordt als psalm voor de zondag aangegeven en kan prima als openingspsalm gezongen worden. Bij de lezing uit Exodus past Gezang 311 (Lvdk). De tekst van Jacob Revius en de melod...

Preekschets Handelingen 17:23b

K. Blei |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2013

en de Psalmen (9:9; 96:13; 98:9). Nu is van Godswege gesteld (hoorisen, vgl. horisas, vs. 26): dit oordelen wordt uitgevoerd door ‘een man’ die hij ‘uit de doden’ heeft ‘opgewekt’ (vs. 31, vgl. 10:42;...

Arm en rijk

Symbolen in de Bijbel |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2000

boek: Psalm 9; 10; 49; 72; 146; Gezang 20; 21; 47; 59; 121; 127; 358; 465; Alles I: 22; III: 6; 14; 17; IV: 21; V: 143; Bijbel II: 73; III: 58; Evangelie II: 46; 90; 92; III: 30; Gezegend: 55; 191; Zi...

3.2. Ik geloof

M.C. Batenburg |

Goed Gelovig, een thematische uitleg van de Heidelbergse Catechismus voor verkondiging en onderwijs |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2015

ingen Psalmen: 9, 27, 31, 71, 73. Liederen: Liedboek voor de kerken Gezang 51, 103, 291, 305, 409, 445; Evangelische liedbundel lied 188; Op Toonhoogte lied 150, 151, 162, 167. Helpende vormen Als voo...

Psalmen

J. Fokkelman |

De Bijbel literair |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2003

want Psalm 9 en 10 zijn samen één lied, en zo is het ook met 42 en 43. De teksten vertonen een verbluffende verscheidenheid. De lengte varieert van één luttele strofe van twee dichtregels (Ps. 117) t...