Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

15 resultaten voor '"Psalm 92"'.

Preekschets Psalm 92:2

J.J.A. Doolaard |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

Psalm 92:2 Derde zondag na Pinksteren Het is goed de Heer te loven. Schriftlezing: Psalm 92 Uitleg De psalm heeft als opschrift (vs. 1) ‘Een psalm, een lied voor de sabbat’, Heschel schrijft over de s...

Preekschets Romeinen 14:12

R. van den Beld |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

eren: Psalm 92; Lied 5 (Tt); Gezang 91 en 99 (Lvdk). Geraadpleegde literatuur Karl Barth, Kirchliche Dogmatik II, over de heiliging van de mens en de waarde van het kruis; James D.G. Dunn, The Theolog...

Over arenden, ceders, een stekje, vogeltjes en een mosterdzaad

J. Vos |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2012

2-24, Psalm 92 en Marcus 4:26-34 ‘In de ochtend getuigen van uw liefde; in de nacht van uw trouw’ (Ps. 92,3). De context is belangrijk voor de lezing uit Ezechiël, de profeet die optrad tijdens de bal...

Preekschets Lucas 6:5

G.W. Morsink |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

ingen Psalm 92 (sabbatspsalml); 104:3 en 4; Gezang 199; 479. Geraadpleegde literatuur W.A. Verheij, De Geest wijst wegen in de tijd, Kampen 1991; F. Bovon, Das Evangelium nach Lukas, EKK 111/1, Zürich...

Preekschets Openbaring 1:10

H.C. Marchand |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2009

ingen Psalmen: 92, 25 (eenzaam ben ik en verschoven), 65, 68 en 116. Gezang 476, 221, 288. Geraadpleegde literatuur Robert H. Mounce, Revelation,56, NICNT. ...

Preekschets Johannes 16:7a

T.C. Verhoef |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2012

1938) Psalm 92:1 en 2; 103:6, 7; 89:12, 19; 111:1, 5; Gezang 171:2, 3; 136:3, 5. Geraadpleegde literatuur A. van de Beek, De adem van God, Nijkerk, 1987. ...

Preekschets Psalm 104:30 - Pinksteren

T. Zijlstra |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2014

ingen Psalm 92, 103, 104, 144, 146, 150; Gezang 21, 86, 247, 252, 323, 426, 437; Tussentijds: Lied 174; 175; Gezangen voor Liturgie: Lied 381; 584; 586; 640; Evangelische Liedbundel: Lied 205, 209; Ge...

Preekschets Prediker 12:1b - Kerkdienst in het verpleeghuis

A. Parmentier |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2014

90 en Psalm 92 (vers 8!); Gezang 44, Gezang 270 en Gezang 489. Geraadpleegde literatuur Naast de commentaren (onder andere M.A. Beek, Prediker Hooglied, Nijkerk, 1984 (pot) ; W. Zimmerli, atd , deel 1...

Preekschets Lucas 23:56-24:2 - Pasen

L. de Ronde |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

’ kan Psalm 92 zeer wel als paaspsalm gezongen worden. Ook Gezang 221 verbindt beide thema’s. Pasen als de nieuwe scheppingsmorgen verwoordt Ad den Besten onovertroffen in Gezang 210. Gezang 220 is ze...

Groei

L. Floor |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

g. In Psalm 92 wordt het geestelijke groeiproces beeldend beschreven. De rechtvaardigen groeien als een palmboom. Ze schieten op als een ceder van de Libanon (Ps. 92:13). De dadelpalm die rijk is aan ...