Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

16 resultaten voor '"Psalm 93"'.

De grote ontknoping

P. van Veldhuizen |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2012

-2,3, Psalm 93, Openbaring 1,1-8 en Marcus 13,14-27 Het is de vraag of het wel verstandig is om uit de grote rede van Jezus over ‘de laatste dingen’ in Marcus 13 precies de verzen 14-27 als zondagsper...

Glas

Symbolen in de Bijbel |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2000

boek: Psalm 93; Gezang 109; 118; 372; 422; 439; 457; AllesIV: 30; Gezegend: 102; Liturgie: 426; ZingendV: 2; VI: 77. b.Poëzie: Okke Jager, Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens, Baarn 1992, blz. 9: 'Hoe ...

Preekschets Haggai 2:12,13

M.J. Kater |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2016

(o.a. Psalm 93 en 99) en het verlangen naar toewijding (het slot van Psalm 73, vele momenten in Psalm 119!) bezingen, ook een reeks gezangen die deze thema’s tot uitdrukking brengen (vanaf gezang 421 ...

Preekschets Psalm 98:1 - Zondag na Kerst

L. Terlouw; M. Terlouw-Sterk |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2004

nings-psalmen: 93, 95, 96, 97, 98, 99. ‘De Hereis Koning’ klinkt als terugkerend refrein. Bij die koningspsalmen vallen drie aspecten op (Waaijman, 6vv). Hij is koning te midden van zijn volk Israël, ...

Preekschets Johannes 3:5

M.R. Limburg-Klokke |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2005

ingen Psalm 93 kan als introitus gebruikt worden. Passende schriftliederen zijn: ZG V, 36 (bij de lezing uit Genesis) en V, 21 (bij de lezing uit Johannes). Er kan ook gedacht worden aan LvdK Gezang 7...

Preekschets Psalm 96:1

J.J.A. Doolaard |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

0 van Psalm 93:1. Of het hier gaat om traditioneel gemeenschappelijk liturgisch materiaal uit een bestaande cultus is niet bewijsbaar. Of er sprake is van een cultische situatie na de ballingschap waa...

Preekschets Openbaring 19:9a

J.F. Mol |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2013

God: Psalm 93:1; 97:1; 99:1. Gezang 112 is op deze perikoop geschreven en legt verbinding met de viering van het heilig avondmaal. T 94 is eveneens op deze perikoop geschreven. 105 is ook geschikt. G...

Preekschets Openbaring 11:19 - Goede Vrijdag

J.F. Mol |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2013

ngen: Psalm 93, 96, 97:1, 99:1 en de gezangen die het sterven van Jezus verwoorden. Gezang 300 en lied 88 uit T 88 zijn eveneens het overwegen waard. Geraadpleegde literatuur G. Maier, Die Offenbarung...

Preekschets Jesaja 11:5 - Tweede Advent

T.T.J. Pleizier |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2014

ht in Psalm 93:1. Wie het verband tussen het beeld van de gordel van de waarheid met de roeping van de christelijke gemeente in verband wil brengen, kan gebruikmaken van lezingen uit Efeziërs 6 of 1 P...

Preekschets Marcus 6:51-52 - Tweede zondag na Epifanie

D. Griffioen |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

tueel Psalm 93. Geraadpleegde literatuur Naast de gebruikelijke commentaren is te noemen: K. Schilder, Preken, deel II, Goes 1954, 77-86. ...