Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

23 resultaten voor '"Psalm 96"'.

Preekschets Psalm 96:1

J.J.A. Doolaard |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

Psalm 96:1 Vierde zondag na Pinksteren Zing voor de Heer een nieuw lied. Schriftlezing: Psalm 96 Uitleg Dit gedicht is een en al lofprijzing van de HEER die meer is dan alle goden van andere volken. Het...

De wilde loot geënt op de edele olijf

J. Goorhuis |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2014

Bij Sirach 50,1-24, Psalm 96 en Romeinen 11,16-24 Een apart boek, De Wijsheid van Jezus Sirach. Ik ben blij dat we 42,9 en volgende verzen niet gelezen hebben, want vrouwenhaat stemt niet vrolijk. Goed...

Een groene kerst

J. Vos |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2013

Bij Jesaja 8,23b-9,7, Psalm 96, Titus 2,11-14 en Lucas 2,1-20 In zijn beginverhalen laat Lucas het wemelen van lofzangen in blijde verwachting van een nieuwe tijd van recht, vrede en trouw. De geboorte...

Een strikvraag over het betalen van belasting

P. van Veldhuizen |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2014

Bij Jesaja 45,1-7, Psalm 96 en Matteüs 22,15-22 Over de vraag hoe het joodse religieuze leven al of niet kon samengaan met het aanvaarden van het Romeinse gezag, bestonden onder joodse groeperingen in...

De Kerstnacht gezien vanuit de andere lezingen

M. den Braber |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2016

De Kerstnacht gezien vanuit de andere lezingen Bij Jesaja 8,23b-9,7, Psalm 96, Titus 2,11-14 en Lucas 2,1-20 In de Kerstnacht kun je er niet omheen: je móét Lucas 2,1-20 lezen. Zowel de eenmalige als...

Timmerman zoekt vrouw!

T. Hibma |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2013

Bij Jesaja 8,23b-9,7, Psalm 96 en Lucas 2,1-20 Verhaal Jozef was timmerman. Onder het werk floot hij als een vogel en zong hij het hoogste lied. Net als zijn broers wilde Jozef graag trouwen. Broer Simon...

Preekschets Handelingen 17:31

A. Noordegraaf |

Postille |

Publicatiejaar: 1999

ophielden, hadden voor niets anders tijd over dan om iets nieuws te zeggen of te horen. Schriftlezingen: Psalm 96, Handelingen 17:16-34; 1 Tess. 1 Serie Dit is deel 3 van een serie preekschetsen van A. Noordegraaf...

Preekschets 'Geef voor je kerk' – 2e zondag na Epifanie

J. Aarnoudse |

Actie Kerkbalans |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2018

(‘In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk ten bate van de gemeente’). Psalm voor de zondag: Psalm 96 (‘Zing voor de HEER een nieuw lied’, ‘Zeg aan de volken: de HEER is koning’). Ondertussen is de...

Preekschets Psalm 98:1

S. de Vries |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2014

98:1 Cantate Zing voor de heer een nieuw lied Schriftlezing: Psalm 98 Het eigene van de zondag Psalm 96 en 98 openen beide met de oproep ‘Zing voor jhwh een nieuw lied’, en hebben daarmee de naam bepaald...

12. Psalmen

H. van Grol |

De Bijbel theologisch |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2011

bevrijden, hij houdt toch van je?' - een heel eigen wending (vv. 7-n). God schepper, koning, rechter Psalm 96 bestaat uit drie hymnische sequenties (vv. i-6, 7-10, 11-13), waarin God geprezen wordt als schepper...