Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

21 resultaten voor '"Psalm 96"'.

Preekschets Psalm 96:1

J.J.A. Doolaard |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

Psalm 96:1 Vierde zondag na Pinksteren Zing voor de Heer een nieuw lied. Schriftlezing: Psalm 96 Uitleg Dit gedicht is een en al lofprijzing van de HEER die meer is dan alle goden van andere volken. H...

Een strikvraag over het betalen van belasting

P. van Veldhuizen |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2014

evat. Psalm 96 Psalm 96 is een mooi lied ter adstructie van Jezus’ uitspraak ‘geef aan God wat van God is’. Niets valt volgens deze psalm buiten wat van de Eeuwige is. Als ook de keizer van God is, st...

Timmerman zoekt vrouw!

T. Hibma |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2013

-9,7, Psalm 96 en Lucas 2,1-20 Verhaal Jozef was timmerman. Onder het werk floot hij als een vogel en zong hij het hoogste lied. Net als zijn broers wilde Jozef graag trouwen. Broer Simon was een scha...

Een groene kerst

J. Vos |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2013

-9,7, Psalm 96, Titus 2,11-14 en Lucas 2,1-20 In zijn beginverhalen laat Lucas het wemelen van lofzangen in blijde verwachting van een nieuwe tijd van recht, vrede en trouw. De geboorte van een kind z...

De wilde loot geënt op de edele olijf

J. Goorhuis |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2014

1-24, Psalm 96 en Romeinen 11,16-24 Een apart boek, De Wijsheid van Jezus Sirach. Ik ben blij dat we 42,9 en volgende verzen niet gelezen hebben, want vrouwenhaat stemt niet vrolijk. Goed dat het niet...

Preekschets Handelingen 17:31

A. Noordegraaf |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 1999

ngen: Psalm 96, Handelingen 17:16-34; 1 Tess. 1 Serie Dit is deel 3 van een serie preekschetsen van A. Noordegraaf over Handelingen. Zie ook: Preekschets Handelingen 15:39 Preekschets Handelingen 16:1...

Preekschets 'Geef voor je kerk' – 2e zondag na Epifanie

J. Aarnoudse |

Actie Kerkbalans |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2018

ndag: Psalm 96 (‘Zing voor de HEER een nieuw lied’, ‘Zeg aan de volken: de HEER is koning’). Ondertussen is de derde zondag in januari in onze Nederlandse traditie de zondag voorafgaande aan de weken ...

Het geloof van een vreemdeling

J. Vos |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2013

7-43, Psalm 96 en Lucas 7,1-10 De lezingen van vandaag zijn knap gekozen. Op veel punten verruijzen ze naar elkaar, tegelijkertijd liggen ze aan rueerskanten van een breuklijn. Immers, in de tijd dat ...

12. Psalmen

H. van Grol |

De Bijbel theologisch |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2011

chter Psalm 96 bestaat uit drie hymnische sequenties (vv. i-6, 7-10, 11-13), waarin God geprezen wordt als schepper (v. 5), koning (v. 10) en rechter (v. rj). In Psalm 93-99 en ook wel elders is God e...

Preekschets Psalm 98:1 - Zondag na Kerst

L. Terlouw; M. Terlouw-Sterk |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2004

g aan Psalm 96: ‘Zingt de Hereeen nieuw lied’. Maar dan volgt er dit keer geen opsomming van zijn universele deugden en eigenschappen. Meteen na de oproep worden zijn daden genoemd: ‘Hij heeft wondere...