Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

18 resultaten voor '"Psalm 97"'.

Preekschets Psalm 97:11

M.C. Batenburg |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2014

Psalm 97:11 Negende zondag na Pinksteren Licht is uitgezaaid voor de rechtvaardige, vreugde voor de oprechten van hart. Schriftlezing: Psalm 97 Uitleg Psalm 97 heeft verschillende zinnen gemeenschappe...

Preekschets Marcus 1:17

J.J.F. van Melle |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2004

4-20; Psalm 97 Het eigene van de zondag Zie bij de preekschets voor Epifanie (Marcus 1:10) Uitleg Vers 4 paradidoomi Marcus gebruikt het geladen woord ‘overleveren’ en brengt zo niet alleen een oorzak...

Preekschets Micha 1:2

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

en in Psalm 97:1-6, 18:8-16 en Habakuk 3:3-6, 9-13. Gunkel en de zijnen beschouwen ‘theofanie’ als een Gattung die verbonden is met het koningschap van Jhwh (zie ook de gekoppelde thematiek van rechte...

Preekschets Lucas 12:54-56 - Zesde zondag na Epifanie

B. Loonstra |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

ie is Psalm 97, die van de zestigste dag voor Pasen Psalm 44 (Van der Werf). Psalm 97 past het beste bij het thema van de dienst; vergelijk vers 2 over een vuur. Bovendien is de melodie van Psalm 44 i...

Preekschets Psalm 34:20-21a - Viering van het Heilig Avondmaal

M. Bregman |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

n aan Psalm 97:1 en 6 en Gezang 424 (Lvdk). Geraadpleegde literatuur Lloyd Haft, De Psalmen in de bewerking van Lloyd Haft, Amsterdam 2003; Marjoleine de Vos, Dichtersgesprekken, Amsterdam/Rotterdam 2...

Preekschets 1 Samuël 5:11

H.P.J. Schormans |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2012

e van Psalm 97:7. Met de drempel moet de dorpel van de binnenzaal bedoeld zijn waar het beeld waarschijnlijk tegen de achterwand zijn standplaats had. Vers 5. Het aanraken van de drempel betekent nu o...

Preekschets Hebreeën 12:29 - Eerste zondag van de zomer

W.F. Wisselink |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

arbij Psalm 97. In Psalm 68 wordt de triomftocht van God beschreven, van de Sinai naar het heiligdom op de berg Sion, maar niet in elke berijming staat dat even duidelijk; dat vraagt dus om een toelic...

Preekschets 2 Korintiërs 3:6b

J.A. Boersema |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

457, Psalm 97, Psalm 99 (over de heilige Geest, over Mozes, en over Gods heiligheid). Geraadpleegde literatuur J. van Bruggen, Paulus (Commentaar op het Nieuwe Testament - III), Kampen 2001 F.W. Gros...

Preekschets Exodus 9:10

L.W. de Graaff |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2016

ongen Psalm 97:1, 3 en 4. Daarin wordt bezongen dat God opkomt voor zijn volk en de afgoden te kijk zet. Ook Psalm 135:8, 9 en 10 kunnen worden gezongen omdat hierin afgoden bedenksels van mensen word...

Duivel, satan, boze geesten / de Boze

M.J. Paul |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

en in Psalm 97:7 worden de goden opgeroepen zich te buigen voor de Here. Het eerste vers van Psalm 82 luidt: 'God (elohiem) staat in de godenvergadering, te midden van de goden (elohiem) houdt Hij ger...