Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

31 resultaten voor '"Psalm 98"'.

Preekschets Psalm 98:1

S. de Vries |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2014

Psalm 98:1 Cantate Zing voor de heer een nieuw lied Schriftlezing: Psalm 98 Het eigene van de zondag Psalm 96 en 98 openen beide met de oproep ‘Zing voor jhwh een nieuw lied’, en hebben daarmee de naa...

Preekschets Psalm 98:1 - Zondag na Kerst

L. Terlouw; M. Terlouw-Sterk |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2004

Psalm 98:1 Zondag na Kerst Zingt de Here een nieuw lied, want Hij heeft wonderen gedaan. Schriftlezing: Psalm 98 Het eigene van de zondag Tweede Kerstdag valt dit keer op zondag. Dat de gemeente dan o...

Het Kerstverhaal van Johannes

D. van Leeuwen-Assink |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2015

7-10, Psalm 98, Hebreeën 1,1-12 en Johannes 1,1-14 Als je de lezingen van deze Kerstdag na elkaar leest, lijkt het wel alsof je midden in de Messiah van Händel bent beland. Van de liefelijke voeten va...

Jezus Christus: beginsel van de schepping

P. van Veldhuizen, |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2015

7-10, Psalm 98, Hebreeën 1,1-12 en Johannes 1,1-14 Zeven jaar geleden schreef ik, eveneens voor Kerstmorgen, een schets bij deze zelfde lezingen.[noot1] Toen heb ik vooral benadrukt dat de teksten vér...

Preekschets Filippenzen 4:1

T.G. van de Linden |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2009

n uit Psalm 98:1, die oproept een nieuw lied te zingen voor de heer, zet de toon voor de vijfde paaszondag. Het thema van de blijdschap en standvastigheid in de Heer staat centraal in de lezingen uit ...

Preekschets 1 Petrus 3:15

A. Groeneveld |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2010

d aan Psalm 98. Het is echter nog volop paastijd en dat zal in de liedkeuze zeker tot uiting kunnen komen. In veel gemeenten wordt, op aanbeveling van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, op de zondag die...

Preekschets Handelingen 6:2

J.H. Hamoen |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2012

n met Psalm 98: ‘Halleluja! Zingt de Heer een nieuw lied, want Hij heeft wonderen gedaan.’ De lezing uit Handelingen 6 laat zien dat naast een woorddienst ook een tafeldienst komt. Een conflict in de ...

Preekschets Lucas 7:7

J.T. Nielsen |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2016

4-25; Psalm 98:1, 3, 4; LB 158, 326, 328. Geraadpleegd J.T. Nielsen, Het evangelie naar Lucas, Prediking van het Nieuwe Testament, Nijkerk 19862 H. van der Loos, The miracles of Jesus, Leiden 1965 A. ...

Preekschets Ester 6:11

H. Jagersma |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2001

sties Psalm 98:1,2; 105 1,2 LB 20:1,2,3,7; 242:6; 303:3; 319 ...

Preekschets 1 Johannes 4:9,10 - Kerstnacht

L. Terlouw; M. Terlouw-Sterk |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2004

an en Psalm 98 voor de intocht. Die psalm laten we in de schets op Tweede Kerstdag uitvoerig terugkomen. Liturgische aanwijzingen Uiteraard de vele kerstliederen. Verder zijn bij de gekozen tekst aan ...