Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

31 resultaten voor '"Psalm 98"'.

Preekschets Psalm 98:1

S. de Vries |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2014

Psalm 98:1 Cantate Zing voor de heer een nieuw lied Schriftlezing: Psalm 98 Het eigene van de zondag Psalm 96 en 98 openen beide met de oproep ‘Zing voor jhwh een nieuw lied’, en hebben daarmee de naam...

Preekschets Psalm 98:1 - Zondag na Kerst

L. Terlouw; M. Terlouw-Sterk |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2004

Psalm 98:1 Zondag na Kerst Zingt de Here een nieuw lied, want Hij heeft wonderen gedaan. Schriftlezing: Psalm 98 Het eigene van de zondag Tweede Kerstdag valt dit keer op zondag. Dat de gemeente dan opnieuw...

Het Kerstverhaal van Johannes

D. van Leeuwen-Assink |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2015

Bij Jesaja 52,7-10, Psalm 98, Hebreeën 1,1-12 en Johannes 1,1-14 Als je de lezingen van deze Kerstdag na elkaar leest, lijkt het wel alsof je midden in de Messiah van Händel bent beland. Van de liefelijke...

Preekschets Handelingen 6:2

J.H. Hamoen |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2012

Handelingen 6:1-17 Het eigene van de zondag Deze vijfde zondag van Pasen opent liturgisch gezien met Psalm 98: ‘Halleluja! Zingt de Heer een nieuw lied, want Hij heeft wonderen gedaan.’ De lezing uit Handelingen...

Preekschets Filippenzen 4:1

T.G. van de Linden |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2009

standvastig in de Heer. Schriftlezing: Filippenzen 4:1-3; 10-16 Het eigene van de zondag De antifoon uit Psalm 98:1, die oproept een nieuw lied te zingen voor de heer, zet de toon voor de vijfde paaszondag. Het...

Preekschets 1 Petrus 3:15

A. Groeneveld |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2010

iets bescheidener van toon in de naam van deze zondag Cantate (‘Zingt’). De naam is ontleend aan Psalm 98. Het is echter nog volop paastijd en dat zal in de liedkeuze zeker tot uiting kunnen komen. In veel...

Jezus Christus: beginsel van de schepping

P. van Veldhuizen, |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2015

Bij Jesaja 52,7-10, Psalm 98, Hebreeën 1,1-12 en Johannes 1,1-14 Zeven jaar geleden schreef ik, eveneens voor Kerstmorgen, een schets bij deze zelfde lezingen.[noot1] Toen heb ik vooral benadrukt dat...

Preekschets Lucas 7:7

J.T. Nielsen |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2016

niet-kerkelijken. Liturgische aanwijzingen Schriftlezingen: Psalm 100; 1 Thessalonicenzen 5: 14-25; Psalm 98:1, 3, 4; LB 158, 326, 328. Geraadpleegd J.T. Nielsen, Het evangelie naar Lucas, Prediking van...

Preekschets Jesaja 52:6 - Kerst

T.T.J. Pleizier |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2014

Johannes 1, De zelfopenbaring van God in Jezus Christus: ‘zie, hier ben Ik’. Op de Kerstdag zingen we Psalm 98. Naast de bekende kerstliederen, die in deze dienst niet mogen ontbreken, kan – voor de verandering...

13. Op weg met een sleutelbos

R. Bos |

Wij hebben gehoord dat God met u is |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2004

oudtestamentische spreken over belofte en vervulling verwijst naar en getuigt van 'Hij die komt' (Psalm 98:7-9; Jesaja 40:10; 59:19-20). En Hij neemt tastbaar heil in zijn kielzog mee. Dat houdt in dat de...