Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

53 resultaten voor '"Romeinen 1"'.

Preekschets Romeinen 1:23,24

A.J. Zoutendijk |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2005

Romeinen 1:23, 24 Tweede zondag na Pinksteren En zij hebben ... vervangen Daarom heeft God hen ... overgegeven. Schriftlezing: Romeinen 1:18-31 Het eigene van de zondag Dit is de tweede schets in een...

Preekschets Romeinen 1:14a

J.A. Boersema |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

16e zondag na Trinitatis Romeinen 1:14a Ik sta ten dienst van alle volken. Schriftlezing: Romeinen 1:1-16 Het eigene van de zondag De zondagen van september vallen op de grens van zomer en herfst....

Kindermoment Romeinen 1:1-7

C. de Kruijf |

Vieren in de kerk |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2017

is beloofd: het evangelie over zijn Zoon, een mens voortgekomen uit het nageslacht van David. Romeinen 1: 1-7 Wie van jullie weet wat een belofte is? Je zegt dat je iets wel of niet zal doen. Je kunt...

Preekschets Romeinen 1:1-16 - Trinitatis

A.J. Zoutendijk |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2005

Romeinen 1:1,16 Trinitatis Paulus, een dienstknecht van Christus Jezus (...) Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood...

Preekschets Romeinen 1:1-7 - Kerstnacht

M.J. Schuurman |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2017

David. Romeinen 1:3Schriftlezing: Romeinen 1:1-7Thema: Vervulling van Gods belofte Uitleg De Common Revised Lectionary geeft voor de vierde zondag van advent van het jaar A (2016-2017) Romeinen 1:1-7 als...

Preekschets Romeinen 1:18 - zondag in de zomer

A. Kooi |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2020

en onrecht van hen die met hun onrechtvaardigheid de waarheid geweld aandoen. Romeinen 1: 18 Schriftlezing: Romeinen 1: 16-25 Thema: waarheid Het eigene van de zondag Tijdens deze zomer van 2020 zijn...

Paulus en de pre-existente Zoon van God

H. Couprie |

Interpretatie |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2010

Nadere verkenning van Romeinen 1:3-4 De Griekse grondtekst van Romeinen 1:3-4 wijkt in de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) in niet geringe mate af van die in andere bijbelvertalingen. Deze verzen maken deel...

Spelling van namen van bijbelboeken op PreekWijzer

A.P. Berensen |

PreekWijzer |

Overig |

Publicatiejaar: 2019

Habakuk Sefanja Haggai Zacharia Maleachi Nieuwe Testament Matteüs Marcus Lucas Johannes Handelingen Romeinen 1 Korintiërs 2 Korintiërs Galaten Efeziërs Filippenzen Kolossenzen 1 Tessalonicenzen 2 Tessalonicenzen...

Waar blijft het kruis?

W. Dekker |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2018

onverstandig hart is verduisterd. Terwijl ze zich uitgaven voor wijzen, zijn zij dwaas geworden’ (Romeinen 1:21, 22). Omdat zij de waarheid van God hebben vervangen door de leugen, wacht hun het oordeel....

Preekschets Habakuk 2:4

F. Wisselink |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2017

bloeien en leven. Deze belofte wordt in het Nieuwe Testament wel drie keer aangehaald, namelijk in Romeinen 1:17, in Galaten 3:11 en in Hebreeën 10:38. Daaruit blijkt wel dat deze belofte veel verder gaat...