Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

42 resultaten voor '"Romeinen 1"'.

Kindermoment Romeinen 1:1-7

C. de Kruijf |

Vieren in de kerk |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2017

avid. Romeinen 1: 1-7 Wie van jullie weet wat een belofte is? Je zegt dat je iets wel of niet zal doen. Je kunt beloven dat je iedere week je kamer opruimt. Of dat je goed luistert naar papa en mama. ...

Preekschets Romeinen 1:14a

J.A. Boersema |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

tatis Romeinen 1:14a Ik sta ten dienst van alle volken. Schriftlezing: Romeinen 1:1-16 Het eigene van de zondag De zondagen van september vallen op de grens van zomer en herfst. De vakantietijd is ach...

Preekschets Romeinen 1:23,24

A.J. Zoutendijk |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2005

Romeinen 1:23, 24 Tweede zondag na Pinksteren En zij hebben ... vervangen Daarom heeft God hen ... overgegeven. Schriftlezing: Romeinen 1:18-31 Het eigene van de zondag Dit is de tweede schets in een ...

Preekschets Romeinen 1:1-7 - Kerstnacht

M.J. Schuurman |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2017

avid. Romeinen 1:3 Schriftlezing: Romeinen 1:1-7 Thema: Vervulling van Gods belofte Uitleg De Common Revised Lectionary geeft voor de vierde zondag van advent van het jaar A (2016-2017) Romeinen 1:1-7...

Preekschets Romeinen 1:1-16 - Trinitatis

A.J. Zoutendijk |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2005

Romeinen 1:1,16 Trinitatis Paulus, een dienstknecht van Christus Jezus (...) Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Joo...

Paulus en de pre-existente Zoon van God

H. Couprie |

Interpretatie |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2010

g van Romeinen 1:3-4 De Griekse grondtekst van Romeinen 1:3-4 wijkt in de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) in niet geringe mate af van die in andere bijbelvertalingen. Deze verzen maken deel uit van één l...

Spelling van namen van bijbelboeken op PreekWijzer

A.P. Berensen |

PreekWijzer |

Overig |

Publicatiejaar: 2019

ingen Romeinen 1 Korintiërs 2 Korintiërs Galaten Efeziërs Filippenzen Kolossenzen 1 Tessalonicenzen 2 Tessalonicenzen 1 Timoteüs 2 Timoteüs Titus Filemon Hebreeën Jakobus 1 Petrus 2 Petrus 1 Johannes ...

Preekschets Habakuk 2:4

F. Wisselink |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2017

jk in Romeinen 1:17, in Galaten 3:11 en in Hebreeën 10:38. Daaruit blijkt wel dat deze belofte veel verder gaat dan de tijd van Habakuk en de overwinning op de Chaldeeën. Dit gaat ook veel verder dan ...

Preekschets Psalm 148

B. Beute |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2017

n aan Romeinen 1:20 waar Paulus duidelijk maakt dat sporen van God vindbaar zijn in de schepping. De naam van de Heer loven betekent dan zoiets als verwijzen naar je maker. Dat is ook precies waar men...

Bij God is geen aanzien des persons

P. Smit |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2014

ij in Romeinen 1 gelegd, waarin hij de godskennis van de volkeren onderbouwt – en wel hun kennis van de God van Israël (1,18-20). Ook het openingsvers van de huidige perikoop legt nadruk op de ‘gelijk...