Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

19 resultaten voor '"Romeinen 10"'.

Preekschets Romeinen 10:4

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

Romeinen 10:4 Tweeëntwintigste zondag na Pinksteren De wet vindt zijn doel in Christus... Schriftlezing: Romeinen 10 Uitleg Paulus trok in de laatste verzen van hoofdstuk 9 een voorlopige conclusie wa...

Preekschets Romeinen 10:12

L.J. Lietaert Peerbolte |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 1999

Romeinen 10:12 Immers, één en dezelfde is Heer over allen, rijk voor allen, die hem aanroepen. Schriftlezingen: Deut. 30:1-20; Luc. 18:9-14; Rom. 10:4-13 Het eigene van de zondag Algemeen Zevende zond...

Verkondigen

M. Rotman |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

rder. Romeinen 10 Heel bekend zijn de woorden die Paulus uitspreekt in Romeinen 10:14-15 'Hoe (zullen zij) horen zonder prediker?' ('Verkondigen' en 'prediken' komen in het Grieks van hetzelfde woord....

Preekschets Jesaja 55:3

M.J. Tekelenburg |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2012

em ik Romeinen 10:10-17. Psalm 119:66 ‘Gun leven aan mijn ziel’ past er goed bij en Psalm 89 vanaf vers 13, waarin de vraag aan de orde is naar Gods trouw aan David. Gezang 33 is een lied op Jesaja 55...

Preekschets Sefanja 2:14b, 15a - Tweede Advent

D. de Jong |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2013

:7 en Romeinen 10:15 grote bekendheid gekregen hebben: ‘Zie, op de bergen de voeten van de vreugdebode die heil verkondigt. Vier, o Juda, uw feesten, betaal uw geloften! Want voortaan zal de snoodaard...

Preekschets Johannes 3:4 - Trinitatis

A.H. Wöhle |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

en in Romeinen 10 over Christus (daarbij verwijzend naar Deuteronomium 30,11v) die niet te zoeken/vinden is 'aan de overkant van de zee...'. Tevens is die parallel er met de bekende midrasj in de Baby...

Preekschets Johannes 1:23 - Eerste Advent

P.L. Voorberg |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

egen (Romeinen 10:21). De boden keerden terug naar Jeruzalem. Wijs er hier op dat in feite zo de parels van Gods woorden worden vertrapt, levensgevaarlijk voor jezelf (Matteüs 7:6). Troost er mee dat ...

Preekschets Joël 3

R. ter Beek |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2016

un je Romeinen 10 gebruiken (‘reddende, roepende genade’). Of 2 Tessalonicenzen 1,3-12 (de tekenen van Gods recht en het getuigenis van Jezus). Het lied van Jan Wit bij Joël 2:21-24 en 3,1-5: ‘Vrees n...

Preekschets Lucas 23:56-24:2 - Pasen

L. de Ronde |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

’. Op Romeinen 10:4-11 als epistellezing kan aansluitend Gezang 7 gezongen worden. Eventueel met behulp van een cantorij is Tt nr. 11 een mooie paasantifoon. Het prachtige gedicht van Jaap Zijlstra ‘D...

Hart

M. Verduin |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

). In Romeinen 10 legt de apostel Paulus de verbinding tussen het belijden met de mond en het geloven met het hart (vs. 9; vgl. Hand. 9:37, waar de evangelist Filippus aan de kamerling uit Ethiopië vr...