Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

29 resultaten voor '"Romeinen 13"'.

Kindermoment Romeinen 13:12

C. de Kruijf |

Vieren in de kerk |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2017

icht. Romeinen 13: 12 Nodig: nachtlampje voor een kind, kleine zaklampje en een grote zaklamp. Zorg voor een donkere zaal, indien mogelijk. Laat de nachtlamp zien en bij voorkeur ook branden. Wie weet...

Preekschets Romeinen 13:12

W. Dekker |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

Romeinen 13:12 Epifanie De nacht is ver gevorderd, de dag is nabij. Schriftlezing: Romeinen 13:11-14 Het eigene van de zondag De lezing die we gekozen hebben voor deze zondag, de zondag van Epifanie, ...

Preekschets Romeinen 13:12 - 1e zondag van Advent

Pijpers-Hogendoorn, I. |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2017

zing: Romeinen 13: 11-14 Zie ook Preekschets Romeinen 15:7 - 2e advent Preekschets Filipenzen 4:5-6, 3e advent Het eigene van de zondag De eerste zondag van de Advent is de opstap voor de voorbereidin...

Preekillustraties: Overheid

PreekWijzer |

PreekIllustraties |

an in Romeinen 13, dat ze niet zonder reden het zwaard dragen. M. Luther ‘Als je zonder vrees voor de overheid wilt leven, doe dan het goede.’ Het komt er alleen op aan om het goede te doen. Niet wat ...

Het vijgenboompje

T. Hibma |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2013

2:4, Romeinen 13:8-14 en Matteüs 24:32-44 Verhaal Achter het huis van Achriet Jamim is een boomgaard met een hoge muur eromheen. Daar staan allerlei bomen dicht op elkaar. Achriet heeft geen tijd om ...

Uit Sion komt de wet

H.J. van Ogtrop |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2013

122, Romeinen 13:8-14 en Matteüs 24:32-44 Het is goed voor de christen die horen wil, dat op de eerste zondag van de Advent, in de eerste zin van de eerste lezing in de kerkelijke A-cyclus te lezen s...

Vechten in de Bijbel: license to kill?

S. Janse |

Interpretatie |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2014

er in Romeinen 13 over gesproken. We kennen dit hoofdstuk als een valkuil omdat het dictaturen schijnt te legitimeren, maar het is ook goed om de sterke kant ervan te zien: het geweldsmonopolie wordt ...

Preekschets Romeinen 15:7 - 2e zondag van Advent

Pijpers-Hogendoorn, I. |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2017

chets Romeinen 13:12 - 1e zondag van Advent Preekschets Filipenzen 4:5-6, 3e zondag van advent Het eigene van de zondag De tweede zondag van de Advent wordt gekleurd door Psalm 80, waar het gaat over ...

Concentrische cirkels

S. Janse |

Kerk & Theologie |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2012

volg, Romeinen 13:1-7, waarin het gedrag van de gelovigen in de publieke sector aan de orde komt, worden ze niet opgeroepen om lief te hebben, maar om het goede te doen (Rom. 13:3). Goed en kwaad zijn...

Preekschets Johannes 3:21 - Eerste Advent

J.A. Zeilstra |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

-8 en Romeinen 13:11-14. Mogelijke liederen zijn: Psalm 25:1, 2 en 3; Tt nr. 125; LvdK Gezang 130; Gezang 124 en Gezang 117:1, 3 en 7. Geraadpleegde literatuur W. Stoker en H. Vroom, Verhulde waarheid...