Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

29 resultaten voor '"Romeinen 15"'.

Kindermoment Romeinen 15:7

C. de Kruijf |

Vieren in de kerk |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2017

aard. Romeinen 15:7 Nodig: boek Niemand is zoals jij van Max Lucado, afbeeldingen vertonen via de beamer. Laat het boek zien aan de kinderen. Vraag of er kinderen zijn die het verhaal over Wout kennen...

Preekschets Romeinen 15:1

M. den Dulk |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2005

Romeinen 15:1 Cantate sterken ... zwakken Schriftlezing: Romeinen 15:1-7 Het eigene van de zondag Zeven weken om te wennen aan de verwachting van een nieuwe wereld. De dagen worden één voor één geteld...

Preekschets Romeinen 15:7 - 2e zondag van Advent

Pijpers-Hogendoorn, I. |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2017

dvent Romeinen 15: 7 Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard Schriftlezing: Romeinen 15: 4-13 Zie ook Preekschets Romeinen 13:12 - 1e zondag van Advent Preekschets Fili...

De boomstronk

T. Hibma |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2013

m 72, Romeinen 15:4-13 en Matteüs 3:1-12 Verhaal Midden in de woestijn staat een reusachtige boomstronk. Hoe heeft daar ooit een boom kunnen groeien? Misschien in oeroude tijden, toen er een rivier st...

Preekschets Jeremia 31:17

A.J.O. van der Wal |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2005

n met Romeinen 15:7-13 (thema van de hoop). Mogelijke liederen zijn: LvdK Psalm 107:1, 4, 19; Gezang 154:5; 170:1, 2; 452; 491. Geraadpleegde literatuur A. van der Wal, ‘Rachels troost’, Interpretatie...

Integratie en afzondering in het vroege christendom

R. Roukema |

Kerk & Theologie |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2009

us in Romeinen 15:7-13 dat zij hun erediensten gezamenlijk en niet afzonderlijk vieren. In Romeinen 15:9 citeert hij Psalm 18:50 (vgl. 2 Samuel 22:50): ‘Daarom zal ik u prijzen onder de heidenen, psal...

Preekschets Johannes 3:27 - Tweede Advent

J.A. Zeilstra |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

11 en Romeinen 15:4-13 worden gelezen. Mocht men in de tijd van Advent willen dopen, dan biedt deze zondag qua thematiek een goede mogelijkheid. Liederen: LvdK: Psalm 80:1, 2, 6 en 7; Tt nr. 125:1, 2,...

Preekschets 1 Korintiërs 2:3 - Evangelisatie

N.J.M. Goedhart |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

En in Romeinen 15:18 spreekt Paulus van ‘tekenen en wonderen verricht door de macht van Gods Geest’ die zijn verkondiging vergezelden. Hoe moeten we ons dit concreet voorstellen? In ieder geval is dui...

Preekschets Psalm 117

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

n aan Romeinen 15:4-13, waar Paulus Psalm 117 citeert en plaatst in een bredere context. Naast Psalm 117 komen zeker ook 67:1, 2 en 72:6, 7 (vanwege het heil voor alle volken) in aanmerking. En van de...

Preekschets Lucas 21:28 - Tweede Advent

W.T.V. Verhoeven |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

ditie Romeinen 15:4-13. Deze laatste lezing roept op tot volharding. In apocalyptische tijden is het moeilijk het geloven vol te houden. Toch is dat ons enig behoud. Het zondagslied is LvdK 126. Ingan...