Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

20 resultaten voor '"Romeinen 5"'.

Preekschets Lucas 23:43-44 - Stille Zaterdag

L. de Ronde |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

voor Romeinen 5:12w., waar de vergelijking tussen Adam en Christus uitgewerkt wordt (eventueel ook te betrekken bij de doopgedachtenis met Rom. 6, zie ook Gez. 87). De lijn van schepping naar hersche...

Verzoening

G.C. den Hertog |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

ft In Romeinen 5:9 lezen we van het 'bloed' van Christus en worden we naar 'verzoening' in cultische zin verwezen. In de verzen 10 en 11 gebruikt Paulus echter - evenals in 2 Korin-tiërs 5:18-21 - een...

Preekschets Jesaja 42:3

G.W. Marchal |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

aan: Romeinen 5:1-6 en Matteüs 12:15-21. Mogelijke liederen: Psalm 72; Gezang 41; 176; 177; 447. Uit de bundel van A.F. Troost, Zingende Gezegend: nr 105. Geraadpleegde literatuur K. Ellinger, Deuter...

Preekschets Matteüs 26:42

J.J. van Nijen |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2009

je in Romeinen 5:3-5, de verdrukking werkt volharding uit, de volharding beproefdheid, de beproefdheid hoop. Zo valt de nadruk op degene die het kwaad ondergaat en er iets mee doet. Nauw verwant aan h...

Preekschets Lucas 21:15

G.P. van Dam |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

g aan Romeinen 5:3vv. is van betekenis. De deugd van standvastigheid, volharding bloeit in beide gevallen op aan verdrukking. We blijven kwetsbare mensen, we kunnen sterven. Maar in alles zal, zoals i...

Zwak, sterk

S. Paas |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

t. In Romeinen 5:6-8 trekt Paulus een parallel tussen de 'zwakken' en de 'goddelo-zen' en 'zondaars'. God wilde, aldus Paulus, met ons beginnen zonder enige inspanning van onze kant, toen wij nog 'zwa...

Geboren en gelijk aan God

W.J.W. Scheltens |

Credo |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2011

en." (Romeinen 5:19). En ik denk ook aan andere woorden van Paulus: "Zoals de dood er is gekomen door een mens, zo is ook de opstanding uit de dood er gekomen door een mens." (1 Korintiërs 15:21). Uit...

Adam en Eva buiten de Bijbel?

M.C.A. Korpel |

Protestantse Theologische Universiteit |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2016

igd' (Romeinen 5:12). We gaan niet vrijuit als mensen, en kunnen niet de schuld afschuiven op Adam en Eva. Zij zijn slechts voorbeelden voor ons als lezers. Zoals in het Nieuwe Testament de gelijkenis...

Roem, (zich be)roemen

T.E. van Spanje |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

k ook Romeinen 5:1-11. Ook al volgt Paulus de 'grondregel', typerend voor hem blijft echter wel zijn roemen in zijn zwakheden, enzovoort: een dergelijk roemen heeft een sterk paradoxaal karakter. Voor...

Vijand

G. Kwakkel |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

od In Romeinen 5:10 zegt Paulus van zichzelf en zijn lezers dat, toen Gods Zoon stierf, er nogeen vijandige relatie bestond tussen God en hen. Hij doelt daarmee op de toestand waarin de mens van natur...