Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

8 resultaten voor '"Sefanja 1"'.

Preekschets Sefanja 1:12 - Eerste Advent

D. de Jong |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2013

Sefanja 1:12 Eerste adventszondag Dan doorzoek ik Jeruzalem met lampen, straf ik hen die zich aan wijn te buiten gaan en denken: De heer doet geen goed en geen kwaad. Schriftlezing: Sefanja 1:1-2:3 He...

Preekschets Jeremia 30:11

A.J.O. van der Wal |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2005

at in Sefanja 1:14-18 over de Dag des Heren wordt gezegd, dan blijkt dat in de gekozen bewoordingen vergelding door God gesuggereerd wordt. Het eerste deel van de passage eindigt met een uitspraak ove...

Preekschets Psalm 97:11

M.C. Batenburg |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2014

:2 en Sefanja 1:15. In die passages gaat het over Jahwes komst in de nabije toekomst, en dat is slecht nieuws. Hier is de komst van Jahwe al een feit en het is een reden tot vreugde. Het tweede gedeel...

11. De twaalf kleine profeten

A. van Wieringen |

De Bijbel theologisch |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2011

19 en Sefanja 1:2-18 delen de woorden heuvels (Hab. 3:6; Sef. 1:10), woede (Hab. 3:8; Sef. i:15,18), stem (Hab. 3:10; Sef. 1:14), dag van benauwdheid (Hab. 3:16; Sef. 1:15), en vee (Hab. 3:17; Sef. 1:...

Wolk

Symbolen in de Bijbel |

Bijbels-theologische artikelen |

). In Sefanja 1:15 zien we iets dergelijks. Ook kan het gebeuren dat het ene volk als een dreigende wolk op het andere volk valt (Ez. 38:9. 16). De ondoorzichtigheid van nevel en wolken is beeld voor ...

Lamp

Symbolen in de Bijbel |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2000

is in Sefanja 1:12 beeldspraak om de voorbereiding op het oordeel te beschrijven. Alle duistere daden van het volk zullen aan het licht komen. f.Een geliefde metafoor voor de Tora is de lamp. De Tora ...

Register PreekWijzer

A.P. Berensen |

PreekWijzer |

Overig |

Publicatiejaar: 2017

ouwer Sefanja 1 12 65 D. de Jong Sefanja 2 14b-15a 65 D. de Jong Sefanja 3 5 65 D. de Jong Sefanja 3 17 65 D. de Jong Haggai 1 9 2016 M.J. Kater Haggai 2 4 2016 M.J. Kater Haggai 2 12,13 2016 M.J. Kat...

Joël, Obadja, Nahum, Habakuk, Sefanja, Haggaï, Zacharia, Maleachi

K. Spronk |

De Bijbel literair |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2003

artoe Sefanja 1:7 oproept herinnert aan Habakuk 2:20, 'laat heel de aarde zwijgen voor zijn aangezicht'. Er zijn ook duidelijke verbanden met eerdere profetieën binnen de twaalf profeten, met name wat...