Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

20 resultaten voor '"Spreuken 8"'.

Kindermoment: alles wordt nieuw?

Bonnefooi |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2016

s Bij Spreuken 8, 22-31 en Johannes 3, 1-16 Uit de bijbel Zagen we in de vorige lezing nog dat Pasen en Pinksteren op één dag vallen, nu komen alle feesten bij elkaar in het gesprek dat Jezus voert me...

De schepper, de wijsheid en de ziel

E. van den Berg |

Interpretatie |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2014

an om Spreuken 8:22-23 te lezen. Daar zegt de Wijsheid: JHWH heeft mij als begin van zijn weg verworven, / als eerste van zijn werken van weleer. Voor het werkwoord ‘verwerven’ (qnh) vgl. Gen. 4:1: ‘I...

Schepping, vormen, maken, begin

S. Paas |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Job, Spreuken 8 en enkele psalmen). Genesis 1-2 De twee scheppingsverhalen in Genesis 1:1-2:4a en 2:4b-25 zijn de bekendste bijbelse scheppingsteksten. Genesis m-2:4a begint met 'In den beginne schie...

Preekschets Job 28:20 - Biddag

P.A. Verbaan |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2004

p met Spreuken 8:22-31, de latere verzen vooral met Spreuken 3:13-15 en 16:16. In diverse commentaren wordt gewezen op de onvindbaarheid van de wijsheid hier, terwijl elders hokma juist staat voor die...

Preekschets Lucas 6:20

G.W. Morsink |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

1:1, Spreuken 8:32-34, Jesaja 56:2 en Jeremia 17:5-10 lijkt zaligheid een beloning van God te zijn, maar Maleachi 3:15 zegt dat je dan gauw verkeerd oordeelt. Het lijkt wel op de leer van het karma, ...

Preekschets Psalm 29:3

J.J.A. Doolaard |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

oster Spreuken 8:22-31 en Johannes 3:1-16, waarbij Psalm 29 als psalm is genoemd. Zie hiervoor Dienstboek I, Zoetermeer 1998, 1204 (de vier eerste zondagen na Pinksteren). Als gekozen zou worden voor ...

Preekschets Lucas 7:32

G.J.M. Baalbergen |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

n aan Spreuken 8:1-11 en als epistellezing wordt Efeziërs 3:14-21 aanbevolen. Diverse kinderliederen over ‘spel’ zijn bijzonder geschikt, met name Awn 11,15. Verder valt te denken aan Gezang 67; 95; 1...

Meditatie: Piëta

T. Halik |

Raak de wonden aan |

Preek / Meditatie |

Publicatiejaar: 2019

naar Spreuken 8:30. In de Willibrordvertaling 1995 staat daar: ‘mij (…) verheugend voor zijn aangezicht’, maar vergelijk de Herziene Statenvertaling: ‘te allen tijde spelend voor Zijn aangezicht’. al...

Preekschets Johannes 1:1

J.D.Th. Wassenaar |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2014

op in Spreuken 8:22 over wijsheid gesproken wordt. In de tweede plaats wordt de tegenstelling tussen het Woord en de wet (vgl. Johannes 1:17) wel als beheersend gezichtspunt in de proloog van het Joha...

Preekschets Psalm 104 - Biddag voor gewas en arbeid

W.M. de Bruin |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

naast Spreuken 8:22 e.v. te lezen, waar ‘de wijsheid’ als ‘maatstaf van Gods scheppingswerk’ wordt beschreven. De vertaling ‘schepselen’ (qinyanèka) aan het einde van vers 24 (NBG 51) is omstreden. De...