Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

20 resultaten voor '"Titus 2"'.

Preekschets Titus 2:11 - Kerst

E.J. Hoebe-de Waard |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2009

Titus 2:11 Kerstnacht Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen. Schriftlezing: Titus 2:11-14 Het eigene van de kerstnacht In de kerk zijn vanavond veel mensen die je de rest van he...

Preekschets Ruth 3:9 - Derde Advent

J.D.Th. Wassenaar |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2000

king: Titus 2 (over 'plicht en genade') kan gelezen worden als 'verkondiging van Gods genade' en gebod van God. Vers 14 is in verband te brengen met de thematiek van Ruth 3. Overigens: Titus 2:11-15 i...

Davids zoon, lang verwacht

W. Roobol |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2015

-9:7, Titus 2:11-14 en Lucas 2:1-20 ...

Preekschets Matteüs 2:2 - Epifanie

R. van der Weg |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2013

n uit Titus 2:11 (nb) die van oudsher gelezen worden in de Kerstnacht. Dan wordt de geboorte van Jezus gevierd, nu zijn verschijning. Want wat zegt die geboorte als niet het vervolg erbij wordt betrok...

Nuchterheid, bezonnenheid

S. Janse |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

n. In Titus 2:2 en verder wordt iets gezegd over de 'oude mannen'. Hiermee wordt geen ambt aangegeven, wel wordt gedoeld op een aparte groep, die bijzonder respect verdient en van wie daarom ook voorb...

Vroomheid

M.J. Paul |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

g. In Titus 2:12 lezen we dat Gods heilbrengende genade verschenen is in de komst van Jezus Christus, 'om ons op te voeden, zodat wij, de goddeloosheid en wereldse begeerten verzakende, bezadigd, rech...

Zalig, welzalig

A. Noordegraaf |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

dt in Titus 2:13 het te verwachten heil omschreven als de 'zalige hoop', dat wil zeggen: het heil dat hun ten deel valt bij de verschijning van de glorie van Jezus Christus, de grote God en Heiland. K...

Preekschets Psalm 135

M. Beute |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2017

g zou Titus 2:11-14 (over God die ons tot zijn volk maakt) of Efeziërs 1:3-14 (een loflied op Gods uitverkiezing in nieuw-testamentisch perspectief) of Openbaring 9:13-21 (over mensen die ondanks alle...

Geboren en gelijk aan God

W.J.W. Scheltens |

Credo |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2011

sen" (Titus 2: 11). De keerzijde is er ook. Jezus' komst staat wel in het kader van de noodzaak tot redding van de zonden. Paulus getuigt daar heel duidelijk van: "Zoals door de ongehoorzaamheid van é...

Preken over Dordt: DL II

W.H.Th. Moehn |

Protestantse Theologische Universiteit |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2018

:9 en Titus 2:14. Aanwijzingen voor de verkondiging Homiletische aspecten De focus is in deze preekschets gericht op de belijdenis dat het offer van Christus voldoende kracht heeft om de hele wereld t...