Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

24 resultaten voor '"Titus 2"'.

Preekschets Titus 2:11 - Kerst

E.J. Hoebe-de Waard |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2009

Titus 2:11 Kerstnacht Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen. Schriftlezing: Titus 2:11-14 Het eigene van de kerstnacht In de kerk zijn vanavond veel mensen die je de rest van het...

Preekschets Ruth 3:9 - Derde Advent

J.D.Th. Wassenaar |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2000

lutrousthai als vertaling voor 'verlossen' terug, ten gunste van sooidzein. Alleen in Lucas 24:21, Titus 2:14 en 1 Petrus 1:18 zijn vormen van lutrousthai te vinden. Steeds gaat het om de in Jezus Christus...

Davids zoon, lang verwacht

W. Roobol |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2015

is, blijft anderzijds nog verborgen. De vreugde bij de herders is groot. Bij Jesaja 8:23b-9:7, Titus 2:11-14 en Lucas 2:1-20 ...

Geboren en gelijk aan God

W.J.W. Scheltens |

Credo |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2011

denk aan Paulus' brief aan Titus: "Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen" (Titus 2: 11). De keerzijde is er ook. Jezus' komst staat wel in het kader van de noodzaak tot redding van...

Zalig, welzalig

A. Noordegraaf |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

gelovigen. Het is immers de God en Vader van Jezus Christus van wie dit gezegd wordt. Daarom wordt in Titus 2:13 het te verwachten heil omschreven als de 'zalige hoop', dat wil zeggen: het heil dat hun ten deel...

12.2. Motiverende genade

W. Markus |

Goed Gelovig |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2015

te lijven in Christus, zodat Zijn levenwekkende ‘sapstroom’ in ons goede vruchten laat groeien. Titus 2:11-15: In dit korte bijbelgedeelte staat met andere woorden precies wat we met deze leerdienst de...

Preek: Sta op en schitter!

J.A. Zeilstra |

J.A. Zeilstra |

Preek/Meditatie |

Publicatiejaar: 2016

waanden. Herodotus, Het verslag van mijn onderzoek, I,24.2  Lucas 1:78-79. Cf. Jesaja 9:1 en Titus 2:11.3  Matteüs 1:20.4  Matteüs 2:13.5  Matteüs 2:20.6  Exodus 4:19-207 ...

Preekschets Psalm 135

M. Beute |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2017

Israëls bevrijding uit Egypte (bijvoorbeeld Exodus 19:1-6). Een nieuw-testamentische lezing zou Titus 2:11-14 (over God die ons tot zijn volk maakt) of Efeziërs 1:3-14 (een loflied op Gods uitverkiezing...

Nuchterheid, bezonnenheid

S. Janse |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

wordt (vs. 8-10; 12-13), betekent niet dat deze eigenschap voor hen niet belangrijk zou zijn. In Titus 2:2 en verder wordt iets gezegd over de 'oude mannen'. Hiermee wordt geen ambt aangegeven, wel wordt...

Preekschets Matteüs 2:2 - Epifanie

R. van der Weg |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2013

treffender laat de betekenis van Epifanie (Verschijning) zich niet omschrijven. Het zijn woorden uit Titus 2:11 (nb) die van oudsher gelezen worden in de Kerstnacht. Dan wordt de geboorte van Jezus gevierd...