Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

11 resultaten voor '"Titus 3"'.

Preekschets Matteüs 19:28 - Nieuwjaar

J. Vree |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2009

9:28, Titus 3:5 Nieuwjaar Wanneer de tijd aanbreekt dat alles vernieuwd [wedergeboren] wordt ... Hij heeft ons gered door het bad van de wedergeboorte ... Schriftlezingen: Matteüs 19:23-30; Titus 3:3-...

Bekering, omkeren, terugkeren, wedergeboorte, wederkeren

R.D. Anderson |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

ia in Titus 3:5 dat 'wedergeboorte' of 'nieuwe verwekking' kan betekenen. In Matte-üs 19:28 heeft ditzelfde woord betrekking op de nieuwe hemel en aarde. Betekenis in context In de Bijbel wordt het be...

Titus

Tekst voor Tekst |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 1987

1:1. Titus (3) is evenals Timoteüs een geestelijk kind van Paulus, 1 Tim. 1:2. Het geloof bepaalt de wederzijdse betrekking. Genade (4). Sommige handschriften hebben hier ook het woord: barmhartighei...

12.3. Bevrijdende gehoorzaamheid

B.E. Weerd |

Goed Gelovig, een thematische uitleg van de Heidelbergse Catechismus voor verkondiging en onderwijs |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2015

2:12; Titus 3:8-14. Geen geloof zonder heiliging: Hebreeën 12:14; 1 Korinthe 6:9-11; 1 Johannes 3:14. Aanwijzingen voor de leerdienst Doelstellingen Na afloop van de preek weet de hoorder dat vernieuw...

12.10. Zuivere motieven

R.F. de Wit |

Goed Gelovig, een thematische uitleg van de Heidelbergse Catechismus voor verkondiging en onderwijs |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2015

10 en Titus 3:5. Het tiende gebod wordt beschreven in Exodus 20:17 en Deuteronomium 5:21. Over begeerte (en de gevolgen ervan) gaat het onder andere in Jozua 7 en Micha 2. Jezus radicaliseert het gebo...

13.2. Wat de Heilige Geest werkt

Goed Gelovig, een thematische uitleg van de Heidelbergse Catechismus voor verkondiging en onderwijs |

Overige theologische artikelen |

2 en Titus 3 verbindt Paulus het nieuwe leven aan het heiligende werk van de Geest. Het persoonlijke werk van de Geest wordt door Jezus aangekondigd in Johannes 7 en 16. Twee vergelijkbare ‘lijstjes’...

16.3. Wie zijn de gasten?

Goed Gelovig, een thematische uitleg van de Heidelbergse Catechismus voor verkondiging en onderwijs |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2015

15 en Titus 3:10 vv. Over het ‘een oordeel eten en drinken’ gaat het in 1 Korinthe 11:17-34. Over de sleutels van het Koninkrijk der hemelen gaat het in Mattheüs 16:13-20. Zie ook Jesaja 22:22 en de M...

Preekschets Romeinen 8:27

H. Eschbach |

Evangelisch Werkverband |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

(zie Titus 3:9). Dat is het gevolg van de zondeval. Adam is schuldig (Genesis 3:17). Maar in Adam elk mens! Dat verdiept voor ons wellicht de uitdaging om bewogen te zijn, niet alleen met het leed va...

Concentrische cirkels

S. Janse |

Kerk & Theologie |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2012

r, in Titus 3:3 over mensen die elkaar haten, een uitdrukking die het leven van mensen weergeeft vóór zij tot het geloof gekomen zijn. Het verbum ἀγαπάωwordt niet gebruikt om de onderlinge liefde binn...

4. Achtergronden en dilemma’s

F.G. Immink |

Het heilige gebeurt |

Homiletische artikelen |

Publicatiejaar: 2012

est’ (Titus 3:5). Dat zijn allemaal indirecte verwijzingen naar de doop. uit de teksten kunnen we opmaken dat een verbinding verondersteld wordt tussen het waterbad en de werking van de Heilige Geest....