Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

23 resultaten.

Actieve filters: Jozua

Jozua

P. van Midden |

De Bijbel literair |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2003

Jozua? Als mensen die niet in 'het bijbelvak' zitten er iets van weten, is het meestal dat het om een oorlogsboek gaat. Vraag je naar de inhoud, dan komen er wat losse verhalen, zoals wat verteld word...

Preekschets 2 Koningen 2:19 - Dienst in een grenshospitium

J.J.F. van Melle |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2004

2 Koningen 2:19 De mannen van de stad zeiden tot Elisa: Zie toch, de ligging van de stad is goed, zoals mijnheer ziet; maar het water is slecht, en de landstreek veroorzaakt misgeboorte. Schriftlezing...

Preekschets Jozua 24:14,15 - Openbare belijdenis van het geloof

A.H. van den Heuvel |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

Jozua 24:14, 15 ‘Nu dan,’ vervolgde Jozua, ‘eerbiedig de Heer, dien hem met onvoorwaardelijke trouw en doe de góden weg die uw voorouders ten oosten van de Eufraat en in Egypte hebben gediend. Dien al...

Preekschets Jozua 1:2 - Epifanie

A. van Nieuwpoort |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2010

Jozua 1:2 Epifanie Mozes, mijn dienstknecht is dood. Nu dan, sta op, trek over de Jordaan hier. Schriftlezing: Jozua 1 Uitleg Tussen de Thora en de profeten stroomt de Jordaan. De beloftevolle weg die...

Preekschets Jozua 24:14

A. van Nieuwpoort |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2010

Jozua 24:14 Eerste zondag na Epifanie En nu: Vreest jhwh en dient hem in volledigheid en in trouw, en verwijdert de goden die uw vaderen aan de overzijde van de Rivier in Egypte gediend hebben, en die...

Preekschets Jozua 4:6 - Bediening van de Heilige Doop

G.J. van Aller |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2010

Jozua 4:6 Wanneer uw kinderen later zullen vragen wat die stenen betekenen. Schriftlezing: Jozua 3:14-4:7 Het eigene van de zondag Over grenzen van kerkgenootschappen en culturen heen wordt de doop no...

Preekschets Jozua 1:9

W. van der Molen |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

Jozua 1:9 Achtste zondag na Epifanie Ik gebied je dus: wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de Heer, je God, staat je bij.’ Jozua 1:1-9...

Preekschets Jozua 23:11

W. van der Molen |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

Jozua 23:11 Negende zondag na Epifanie Daarom is het voor u van levensbelang hem lief te hebben. Jozua 23:7-13 (14) Uitleg Vers 7-8. De overgebleven vreemde volkeren in het boek Jozua zijn een werkeli...

Jozua

Tekst voor Tekst |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 1987

INLEIDING 1.Titel en karakter In de hebreeuwse canon behoort het boek Jozua tot de zgn. 'Vroege Profeten'. De bedoeling van deze boeken is een zeer bepaalde profetische geschiedenis te bieden die ons ...

Besnijdenis

W.M. de Bruin |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal In de geloofstaal van de christelijke gemeente heeft het begrip 'besnijdenis' nauwelijks een plaats. In protestantse kerken waar het klassieke doopformulier wordt gebruikt, k...