Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

58 resultaten.

Actieve filters: De Bijbel literair

Algemene inleiding op de Bijbel

J. Fokkelman |

De Bijbel literair |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2003

Oog in oog met de tekst zelf De Bijbel is een bibliotheekje van geschriften die over een periode van meer dan duizend jaar zijn ontstaan. Veel aan de Bijbel is enorm. De verscheidenheid van stof, toon...

Inleiding tot de bijbelse poëzie

J. Fokkelman |

De Bijbel literair |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2003

De Bijbel begint met twee grote narratieve ontwerpen: de Thora en het Deuteronomistische Geschiedwerk. De Thora (de zgn. vijf boeken van Mozes, ook wel aangeduid als de Pentateuch) vertelt ons kort ma...

Inleiding in de nieuwtestamentische brieven

J.R. Smit |

De Bijbel literair |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2003

Inleiding Van de zevenentwintig geschriften die in het Nieuwe Testament gebundeld zijn, hebben er eenentwintig de vorm van een brief. Verder zijn er twee brieven opgenomen in de Handelingen van de Apo...

Genesis en Exodus 1-18

R. Pirson |

De Bijbel literair |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2003

De vraag naar de oorsprong is een vraag van alle tijden. Het is dan ook niet vreemd dat de boeken waarmee de Bijbel opent juist die kwestie tot onderwerp hebben. Het eerste boek, Genesis, verwijst all...

Exodus 19-40, Leviticus en Numeri

E. Eynikel |

De Bijbel literair |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2003

Exodus 19-40 In de tweede helft van het boek Exodus wisselen de narratieve gedeelten en de voorschriften elkaar af. Vooral in het eerste deel daarvan ontstaat daardoor een concentrische structuur. Het...

Leviticus

De Bijbel literair |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2003

Het boek Leviticus bestaat hoofdzakelijk uit wetten over cultische zaken waarvan vele door de levieten werden uitgevoerd. Bijna de helft van de 613 wetten van de Thora staat in Leviticus, dat gaat ove...

Numeri

De Bijbel literair |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2003

In het eerste deel van hoofdstuk 1 krijgt Mozes de opdracht tellingen te houden (1:1-2) vandaar dat het boek Getallen (Numeri) heet. Hiermee correspondeert - zowel qua personage, de plaats en de tijds...

Deuteronomium

H. Ausloos |

De Bijbel literair |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2003

Indien we een belangrijke stroming in het recente onderzoek naar de herkomst en de compositie van de oudtestamentische boeken mogen geloven, dan geldt het boek Deuteronomium als het middelpunt van het...

Jozua

P. van Midden |

De Bijbel literair |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2003

Jozua? Als mensen die niet in 'het bijbelvak' zitten er iets van weten, is het meestal dat het om een oorlogsboek gaat. Vraag je naar de inhoud, dan komen er wat losse verhalen, zoals wat verteld word...

Richteren

P. van Midden |

De Bijbel literair |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2003

Het boek Richteren valt in drie delen uiteen: 1:1-3:4 (inleiding) en de hoofddelen 3:5-16:31 en 17:1-21:25. De 'breuk' tussen de hoofdstukken 16 en 17 wordt vooral gekenmerkt door het feit dat in het ...