Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

153 resultaten.

Actieve filters: Nederlands Theologisch Tijdschrift

Protestantse preken in hun kracht en zwakheid: een quickscan

H. de Leede en F. Stark |

Nederlands Theologisch Tijdschrift |

Homiletische artikelen |

Predikanten investeren veel tijd en energie aan de wekelijkse kerkdiensten. Velen van hen ervaren het voorgaan als een kerntaak binnen hun ambt en beschouwen het als een wezenlijke concretisering van ...

Vruchten van wetenschappelijke studie 60 jaar Nederlands Theologisch Tijdschrift

A.L. Molendijk |

Nederlands Theologisch Tijdschrift |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2006

Inleiding De markt van Nederlandse theologische tijdschriften is voortdurend in beweging. Zo werd recentelijk het Gereformeerd Theologisch Tijdschrift(19002003) opgeheven en kregen de abonnees een pre...

Gnostische theologie: kennis van de onkenbare God

G.P.Luttikhuizen |

Nederlands Theologisch Tijdschrift |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2006

Inleiding In de Koptische handschriften die kort na de Tweede Wereldoorlog in de buurt van de Egyptische stad Nag Hammadi gevonden zijn, maken we nader kennis met de religieuze denkbeelden van groepen...

Het absolute Goed: een open vraag

R. Sneller |

Nederlands Theologisch Tijdschrift |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2006

Inleiding In dit artikel verdedig ik de gedachte dat het begrip ‘goed’ een begrip is waaraan geen vaste inhoud worden toegeschreven. Dit begrip verwijst daarentegen, zo wil ik althans beweren, eerder ...

Kunnen gelovigen handelen ‘alsof er geen god bestaat’?

P. Loobuyck |

Nederlands Theologisch Tijdschrift |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2006

De discussie over autonome moraal scherpgesteld 1. Inleiding In zijn gevangenisbrieven (1943-1945) aan Eberhard Bethge heeft Dietrich Bonhoeffer het verschillende keren over thema’s als ‘leven zonder ...

Stem en tegenstem in Exodus 24 en 33

E. van den Berg |

Nederlands Theologisch Tijdschrift |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2006

Inleiding Wie enigszins op de hoogte is van de theorieën omtrent de wording van de Pentateuch, weet dat deze niet in één keer uit de hemel is komen vallen, maar dat er eeuwenlang door verschillende au...

Het Vlaams doperdom en de gedrukte tekst

M. Blok |

Nederlands Theologisch Tijdschrift |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2006

Over de paradigmatische verschuiving van oraliteit naar tekstualiteit Inleiding Boeken, brieven, wetteksten, belastingpapieren, bibliotheken en internet. De filosofen zeggen ons dat we intertekstuele ...

Hubert J.M. Hermans over identiteitsontwikkeling en culturele diversiteit

H. Zock |

Nederlands Theologisch Tijdschrift |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2006

Inleiding ‘Ze moeten zich maar aanpassen.’ Dat lijkt op dit moment de overheersende publieke opinie over integratie van migranten. Hier wordt uitgegaan van een dominante meerderheid, ‘wij’, en een ond...

De Goudse catechismus

M.G.K van Veen |

Nederlands Theologisch Tijdschrift |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2006

...het rattennest ende den dreckwaghenvan alle ketterijen... stond er gekleurd op. De classis was er, zo bleek uit de acta van 1619, van overtuigd dat uit de stad weinig goeds kon komen. A.Th. van Deu...

Identiteitsvorming impliceert beeldvorming

K. Biezeveld |

Nederlands Theologisch Tijdschrift |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2006

De polariteit tussen ‘Israël’ en ‘Kanaan’ opnieuw bekeken Inleiding We kunnen ons iets voorstellen bij mechanismen die een rol spelen wanneer een bepaalde beweging of groepering zich vanuit een (bedre...