Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

459 resultaten.

Actieve filters: PreekWijzer

Israelzondag 2018

A.P. Berensen |

PreekWijzer |

Nieuws |

Publicatiejaar: 2018

Aanstaande zondag wordt in veel kerken Israëlzondag gevierd. Op PreekWijzer.nl staat veel bruikbaar materiaal: Dossier I Israëlzondag Dossier Israël 92 preekschetsen over Israël en/of Israëlzondag The...

Preken in de Stille Week en met Pasen

PreekWijzer |

Nieuws |

Publicatiejaar: 2019

Inspiratie voor de vieringen en diensten in de Stille Week, in de Paasnacht en op Paasmorgen. Nieuw materiaal Meditatie ‘Piëta’ van Tomáš Halík Meditatie ‘Veronica en de afdruk van het gezicht’ van T...

Openbare geloofsbelijdenis

PreekWijzer |

Nieuws |

Publicatiejaar: 2015

In veel kerkelijke gemeentes leggen jongeren openbare belijdenis van hun geloof af in de periode tussen Pasen en Pinksteren. Ook voor deze erediensten biedt PreekWijzer een aantal bruikbare preekschet...

Register auteurs PreekWijzer

A.P. Berensen |

PreekWijzer |

Overig |

Publicatiejaar: 2016

De volgende - ruim 700 - auteurs hebben bijgedragen aan PreekWijzer: A. Altena (4) A. Breukink (1) A. Brons (1) A. Denaux (1) A. Driebergen (5) A. Drost (1) A. Groeneveld (11) A. Haasnoot (1) A. Hagoo...

Register PreekWijzer

A.P. Berensen |

PreekWijzer |

Overig |

Publicatiejaar: 2017

De nummering van verzen kan licht afwijken in verschillende bijbelvertalingen! Klik op de auteursnaam om naar de betreffende preekschets te gaan. Oude Testament Genesis 2 7 2016 W. Westerveld Genesis...

Registers

A.P. Berensen |

PreekWijzer |

Overig |

PreekWijzer Alle preekschetsen op PreekWijzer: Filter op ‘preekschetsen’ of Filter op ‘preken en meditaties’ In de rechterkolom staan filters waarmee u verdere verfijningen kunt aanbrengen, bijvoorbe...

Alle Dienstboeken van de Protestantse Kerk gratis op PreekWijzer.nl

A.P. Berensen |

PreekWijzer |

Liturgie |

Voortaan maakt Dienstboek.nl integraal deel uit van PreekWijzer.nl. Alle bestanden van alle Dienstboeken van de Protestantse Kerk in Nederland zijn ,inclusief uitbreidingen en Friese vertaling, gratis...

Evangelieverkondiging in de ‘moderne’ beeldcultuur

G.J. Mink |

PreekWijzer |

Homiletische artikelen |

Publicatiejaar: 2012

Inleiding De ‘moderne’ beeldcultuur verdringt in velerlei opzicht de woordcultuur. Toch kunnen we niet stellen dat de beeldcultuur pas iets is van de laatste decennia. Integendeel. Een groot deel van ...

‘Mij komt de wraak toe’

R. Bos |

PreekWijzer |

Homiletische artikelen |

Publicatiejaar: 2012

Gods wraak, oordeel en gericht Binnen het getuigenis van de Schrift behoort het spreken over Gods wraak, zijn oordeel en gericht voor velen - buiten én binnen de kerk - tot de onverteerbaarste woorden...

Aandacht voor kinderen in de kerkdienst

René van der Rijst |

PreekWijzer |

Homiletische artikelen |

Publicatiejaar: 2012

Inleiding Het is in veel kerken een bekend verschijnsel: op een gegeven moment worden de kinderen naar voren geroepen. Ze komen met een paar of met een hele stroom, aarzelend of enthousiast. De volwas...