Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

25 resultaten.

Actieve filters: PKN (Protestantse Kerk)

Presentatievaardigheden voor voorgangers

PKN (Protestantse Kerk) |

Agenda |

Publicatiejaar: 2018

Maandag 1 oktober a.s. start de training Presentievaardigheden voor voorgangers. Deze praktische training van 5 dagdelen staat open voor predikanten en kerkelijk werkers. In de training wordt gewerkt ...

Inspiratiedag 'Anders vieren'

PKN (Protestantse Kerk) |

Agenda |

Veel gemeenten zijn op zoek naar manieren om nieuwe impulsen te geven aan de eredienst: eigentijds, met nieuwe vormen en meer interactief. De regionale inspiratiedagen ‘Anders vieren’ die de Protesta...

Dienstboek II

PKN (Protestantse Kerk) |

Liturgie |

Het Dienstboek van de Protestantse Kerk in Nederland omvat liturgische formulieren, gebedsteksten, liedsuggesties en ander liturgisch materiaal. Er zijn twee delen: deel 1 treft u eveneens op PreekWij...

Preekschets Marcus 8:27-30

A. Post |

PKN (Protestantse Kerk) |

Preekschets |

Geen samenvatting beschikbaar...

Preekschets Lukas 10:29 - Startzondag

E. van der Wolf |

PKN (Protestantse Kerk) |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

Startzondag Lukas 10:29 Maar de wetgeleerde wilde zich rechtvaardigen en vroeg aan Jezus: ‘Wie is mijn naaste?’. Perikoop: Lucas 10:25-37 Thema: Goede buren Exegetische opmerkingen ‘Buren’ zijn: de be...

Preekschets Markus 8:27,29 - Startzondag

A.J. Post |

PKN (Protestantse Kerk) |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

Startzondag Markus 8:27,29 Jezus vertrok met zijn leerlingen naar de dorpen in de buurt van Caesarea Filippi. Onderweg vroeg hij aan zijn leerlingen: ‘Wie zeggen de mensen dat ik ben?’ (..) Toen vroeg...

Preekschets Lucas 6:45b - Startzondag

A.M. Kobes-Gerritsen |

PKN (Protestantse Kerk) |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2016

Startzondag 2016: ‘Deel je leven’ Want waar het hart vol van is daar loopt de mond van over. Lucas 6:45b Schriftlezing: Lucas 6:43-45. Thema: ‘Deel je leven’ Exegetische opmerkingen Op deze startzonda...

Preekschets Matteüs 5:13a - Startzondag

A.P. Berensen |

PKN (Protestantse Kerk) |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2016

Startzondag 2016 Jullie zijn het zout der aarde. Matteüs 5:13a (NBV) Voorstellen voor een thema ‘Deel je leven’ ‘Opzouten en wegwezen’ Het eerste thema wordt als jaarthema voorgesteld door de Diensten...

Preekschets Startzondag 2019 - Psalm 66:5a en 16

J.W. van Bart |

PKN (Protestantse Kerk) |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2019

Kom en zie Gods daden; Kom, luister, allen die God vrezen, en ik zal vertellen wat Hij aan mijn ziel gedaan heeft. (HSV) Psalm 66: 5a en 16 Tekst: Psalm 66 Thema: Een goed verhaal Lezingen: Jozua 4; J...

Preekschets Startzondag 2019 - Lucas 15:7

L.M. Bloklander-de Jong |

PKN (Protestantse Kerk) |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2019

Ik zeg u: zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over één zondaar die tot inkeer komt dan over negenennegentig rechtvaardigen die geen inkeer nodig hebben. Lucas 15:7 Zie ook Toelichting bij het them...