Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

9 resultaten.

Actieve filters: Spreken over preken

1. Aan het werk met de preek

R. Robbe |

Spreken over preken |

Homiletische artikelen |

Publicatiejaar: 2004

Spreken over preken Een predikant is een intermediair. Hij staat in tussen Gods Woord en de gemeenteleden. Het is zijn opdracht om Gods Woord door zich heen te laten gaan en zo te 'vertalen' dat mense...

2. De start

R. Robbe |

Spreken over preken |

Homiletische artikelen |

Publicatiejaar: 2004

Je kent het wel: iemand schiet je na de preek even aan of belt je op: 'Mooie preek, dominee.' Als voorganger kun je je gestreeld voelen door zo'n opmerking en als je er maar genoeg krijgt, geeft je da...

3. In gesprek binnen de gemeente

R. Robbe |

Spreken over preken |

Homiletische artikelen |

Publicatiejaar: 2004

Gesprekken met gemeenteleden hebben meerdere functies. Ze kunnen je aan de ene kant meer duidelijkheid bieden over de wijze waarop jij bezig bent: hebben je preken het effect dat jij beoogt? Aan de an...

4. Spreken met collega's

R. Robbe |

Spreken over preken |

Homiletische artikelen |

Publicatiejaar: 2004

Gesprekken met de kerkenraad en met gemeenteleden kunnen je veel helderheid verschaffen over je preken en je optreden. Ook kunnen ze je onderwerpen voor je preken opleveren en ertoe dat je meer diepga...

6. Spreken met collega's: het uitwisselingsgesprek

R. Robbe |

Spreken over preken |

Homiletische artikelen |

Publicatiejaar: 2004

In het eerste gesprek wissel je ervaringen uit rond je preken: de succes-, stress- en faalfactoren. Ongetwijfeld komen jullie zelf op allerlei onderwerpen. De zelftest geeft een handig overzicht met a...

7. Spreken met collega's: het adviesgesprek

R. Robbe |

Spreken over preken |

Homiletische artikelen |

Publicatiejaar: 2004

Als de uitwisselingsgesprekken goed verlopen, ga je vanzelf over op adviesgesprekken. Je hebt een probleem bij het maken of houden van preken of je wilt iets veranderen in een aandachtsgebied en de an...

8. Spreken met collega's: het experimenteergesprek

R. Robbe |

Spreken over preken |

Homiletische artikelen |

Publicatiejaar: 2004

Adviesgesprekken krijgen een logisch vervolg in experimenteer-gesprekken. Je gaat een stap verder door ook samen nieuwe dingen uit te proberen uit de aandachtsgebieden of de vaardigheden. Samen kun je...

9. Spreken met collega's: het evaluatiegesprek

R. Robbe |

Spreken over preken |

Homiletische artikelen |

Publicatiejaar: 2004

Het bijna niet anders of je voert na een actie een evaluatiegesprek. Je gaat samen na wat de actie heeft opgeleverd. Dat op twee punten: Je gaat na wat de concrete producten zijn, gerealiseerde leerpu...

10. Een blik op de achtergrond

R. Robbe |

Spreken over preken |

Homiletische artikelen |

Publicatiejaar: 2004

Spreken over preken gaat voornamelijk over processen: hoe kun je die zo vormgeven dat ze bijdragen aan het doel? Dan heb je het nog niet over inhoud. Maar als je de processen wilt invullen met voorbee...