Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

64 resultaten.

Actieve filters: Tekst voor Tekst

Genesis

Tekst voor Tekst |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 1987

INLEIDING Naam In de hebreeuwse Bijbel heet dit boek beresjiet ('In den beginne'), overeenkomstig het gebruik om de boeken van de Pentateuch te noemen naar het eerste woord van elk boek. De naam Genes...

Exodus

Tekst voor Tekst |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 1987

INLEIDING De inhoud van het boek Het tweede boek van de Bijbel: Exodus (= uittocht) heeft een bijzondere actualiteit gekregen. Het woord 'bevrijding' is een modeterm geworden en er zijn theologen, die...

Leviticus

Tekst voor Tekst |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 1987

INLEIDING De naam De joodse naam voor het boek luidt wayyiqrö', 'en Hij riep'. De oude vertaling in het Grieks heeft: leuitikon bi-blion, overgenomen door de Latijnse Vulgata: leviticus Uber, het levi...

Numeri

Tekst voor Tekst |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 1987

INLEIDING De naam De naam Numeri, getallen, is overgenomen van de Vulgata, die het woord ontleende aan de Septuaginta: arithmoi. Deze benaming dekt slechts een klein gedeelte van.de inhoud van het boe...

Deuteronomium

Tekst voor Tekst |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 1987

INLEIDING 1.Naam In de oude griekse vertaling der Septuaginta (LXX) luidt de naam van dit boek 'Deuteronomion'. In de Vulgata, de officiële latijnse vertaling, is dit weergegeven als Deu-teronomium. D...

Jozua

Tekst voor Tekst |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 1987

INLEIDING 1.Titel en karakter In de hebreeuwse canon behoort het boek Jozua tot de zgn. 'Vroege Profeten'. De bedoeling van deze boeken is een zeer bepaalde profetische geschiedenis te bieden die ons ...

Richteren

Tekst voor Tekst |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 1987

INLEIDING Inhoud van het boek Richteren Het boek Richteren beschrijft de geschiedenis van het volk Israel in de periode na de dood van Jozua en vóór het optreden van Samuël, een periode van ongeveer t...

Ruth

Tekst voor Tekst |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 1987

INLEIDING 1.Naam en karakter Het kleine boekje, dat slechts vier hoofdstukken bevat en de naam draagt van de Moabitische, die zich ingevoegd ziet in het geslacht van David heet 'een parel van Hebreeuw...

1 en 2 Samuël

Tekst voor Tekst |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 1987

INLEIDING Naam, plaats, auteur Oorspronkelijk vormden 1 en 2 Sam. één boek. In de LXX worden ze met de beide boeken der Koningen samengevat onder de naam 'Koninkrijken'. Hiermede wordt het thema aange...

1 Koningen

Tekst voor Tekst |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 1987

INLEIDING Naam 1en 2 Koningen vormden van huis uit één boek. De tweedeling is niet ingegeven door de stof - het verhaal over koning Achazja loopt na 1 Kon. 22:54 gewoon door -, maar waarschijnlijk doo...