Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

12 resultaten.

Actieve filters: Theologie van het Oude Testament

1. Een korte geschiedenis van de discipline van de theologie van het Oude Testament

J. Steinberg |

Theologie van het Oude Testament |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2013

Hoe de theologie van het Oude Testament zich ‘doelmatig en organisch’ G. von Rad, 1963, 402. ontwikkelen? Door de eeuwen heen hebben theologen deze vraag heel verschillend beantwoord. Wie een blik op ...

2. Methodiek voor een theologie van het Oude Testament

H.J. Koorevaar |

Theologie van het Oude Testament |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2013

Doelstelling De hoofduitdaging in het schrijven van een theologie van het ot ligt in de methodiek. Het gaat erom te luisteren naar de vele verschillende geloofsuitspraken die het ot doet, deze te eerb...

3. Een structureel canonieke benadering voor een theologie van het Oude Testament als geheel

H.J. Koorevaar |

Theologie van het Oude Testament |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2013

Inleiding: de waarde van een literair-theologische benadering Het doel van dit artikel is om de boodschap van het hele Oude Testament in het oog te krijgen. De Hebreeuwse Bijbel bestaat volgens Goswel...

4. Demonstratie van een literaire benadering aan de hand van een structurele theologie van Exodus - Leviticus - Numeri

H.J. Koorevaar |

Theologie van het Oude Testament |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2013

Inleiding De boeken Exodus - Leviticus - Numeri worden hier gezamenlijk be- handeld. Zie uitgebreid H.J. Koorevaar, 2007, 87-131. Dit komt voort uit de visie dat deze drie boeken oorspronkelijk in één...

5. De schepping door God

W. Hilbrands |

Theologie van het Oude Testament |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2013

Inleiding In veel theologieën van het Oude Testament lijdt het thema schepping een stiefmoederlijk bestaan. Het lijkt soms het ‘theologische koekoeksei in het bijbelse nest’ te zijn. Dat kan samenhang...

6. De wegen van God: zijn wil, geboden en Wet

M.J. Paul |

Theologie van het Oude Testament |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2013

Inleiding Algemeen Het Oude Testament gebruikt vaak de uitdrukking ‘wandelen in Gods wegen’. Daarmee wordt aangegeven dat mensen handelen overeenkomstig Gods voorschriften. Jhwh, de Schepper van hemel...

7. De zonde: oorsprong en verwoesting, genezing en overwinning

H.J. Koorevaar |

Theologie van het Oude Testament |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2013

Inleiding op de zonde: wezen en begripsbepaling Dit artikel wil licht werpen op de donkerste zijde van het leven van de mens. Dit is ondankbaar werk, omdat een mens zichzelf graag als rechtvaardig wil...

8. De belofte van het zaad van de vrouw en de roeping van Abraham tot zegen voor alle volken

S. Riecker |

Theologie van het Oude Testament |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2013

Een onderzoek naar de messiasverwachting Het begrip ‘messiaans’ is erg omstreden. Hier moet als werkhypothese het conventionele begrip van ‘messiaans’ in de zin van verwachting of hoop op een Messiasf...

9. De eredienst voor God en het wonen van Jhwh te midden van Israël

E. van Staalduine-Sulman |

Theologie van het Oude Testament |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2013

Inleiding Het woord eredienst of cultus wordt meestal gebruikt voor de openbare eredienst binnen een godsdienst of voor de aanbidding van God of goden. Zie o.a. J.F.D. Creach, 2005, 122. Dit laatste k...

10. Het bezit van de aarde en het land Kanaan

M.J. Paul |

Theologie van het Oude Testament |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2013

In dit artikel komt het wonen van de mens op aarde aan de orde. God heeft hem plaatsen gegeven om te leven en die worden in het Oude Testament op allerlei wijzen beschreven en gewaardeerd. Als special...