Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

138 resultaten.

Actieve filters: Homiletische artikelen

1. Een methode van preekvoorbereiding

F.G. Immink |

Als een leerling leren preken |

Homiletische artikelen |

1. Inleiding De preek is nog steeds een veelbesproken onderdeel van de kerkdienst. Kerkgangers steken hun mening over de preek meestal niet onder stoelen of banken en predikanten vinden de preek zo be...

1. Naar het hart van jongeren

J. van Wijk |

Alle aandacht |

Homiletische artikelen |

Publicatiejaar: 2011

Jongeren anno nu: jeugdcultuur in een maatschappelijke context Ze hebben voortdurend contact met de ander. Ze zijn gewend te praten, maar ook te luisteren. Ze zijn opgegroeid in een 24/7-informatiewer...

2. Rekening houden met verschillen

J. Spek-Dubbeldam |

Alle aandacht |

Homiletische artikelen |

Publicatiejaar: 2011

Een ontwikkelingspsychologische kijk op kinderen en jongeren Op zondag gaan veel kinderen naar de kerk. Kinderen die ieder op hun eigen wijze de kerkdienst ervaren, maar die ook op hun eigen manier bi...

3. Woord en werkelijkheid

H. van Wijnen |

Alle aandacht |

Homiletische artikelen |

Publicatiejaar: 2011

De preek als gebeuren in het midden van de gemeente voor Gods aangezicht Inleiding De preek is de kern van de protestantse eredienst. De correctie die de Reformatie heeft willen maken om het Woord wee...

4. Preken onder hoogspanning

H. Schaap-Jonker |

Alle aandacht |

Homiletische artikelen |

Publicatiejaar: 2011

4 Preken onder hoogspanning Gedachten over de vormgeving van de preek met het oog op kinderen en jongeren Hanneke Schaap-Jonker Inleiding Jan (15): 'De preek? Niks van te volgen! Hoogdravend gedoe, ik...

5. De tijd staat even stil...

C. van Dorp |

Alle aandacht |

Homiletische artikelen |

Publicatiejaar: 2011

Een zoektocht naar een integrate benadering van de eredienst Zondagmorgen. Kwart over negen. Onder de zachte klanken van het orgelspel druppelt de kerk langzaam vol. Jongeren en ouderen schuiven in de...

6. De persoon van de prediker

H. van Wijnen |

Alle aandacht |

Homiletische artikelen |

Publicatiejaar: 2011

Authentiek, gelovig en eigentijds Inleiding Vanuit welke invalshoek je het thema 'preken voor kinderen en jongeren' ook bekijkt, vroeg of laat zal de persoon van de prediker op het toneel verschijnen....

7. Waarom aandacht voor kinderen en jongeren?

J. Hoek |

Alle aandacht |

Homiletische artikelen |

Publicatiejaar: 2011

Een theologische motivatie Er wordt verteld dat de beroemde negentiende-eeuwse prediker Charles Haddon Spurgeon, net thuis gekomen van een spreekbeurt, van zijn vrouw de vraag kreeg hoeveel mensen er ...

1. De kerkdienst als religieuze praxis

F.G. Immink |

Het heilige gebeurt |

Homiletische artikelen |

Publicatiejaar: 2012

Een gemeenschappelijke handeling Het stereotype beeld van de protestantse kerkdienst is dat van een predikant die in toga op de kansel staat te preken. Vergelijkbaar met een priester in een rooms-kath...

2. Delen in het heil

F.G. Immink |

Het heilige gebeurt |

Homiletische artikelen |

Publicatiejaar: 2012

De kerkdienst is een performatieve handeling. Door te zingen en te bidden, te luisteren naar een preek en het avondmaal te vieren praktiseren kerkgangers hun geloof. De vraag die we nu stellen is: wel...