Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

1022 resultaten.

Actieve filters: Preekschets

Preekschets Prediker 1:18 - Israëlzondag

R. de Reuver |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 1997

Israëlzondag Want in veel wijsheid ligt veel verdriet, en als iemand kennis vermeerdert, vermeerdert hij smart. Schriftlezingen: Pred. 1:1-1:8; Mat. 6:25-34 Zie ook Aansluitende preekschetsen van deze...

Preekschets Prediker 3:13

R. de Reuver |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

‘Tweede Israëlzondag’ Prediker 3:13 Kortom, als iemand eet en drinkt en het goede geniet bij al zijn zwoegen, dan is dat een gave Gods. Schriftlezingen: Pred. 3:1-15; Jak. 4:13-17 Zie ook Aansluitende...

Preekschets Prediker 4:12b

R. de Reuver |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 1997

Derde ‘Israëlzondag’ Prediker 4:12b ...en een drievoudig snoer wordt niet spoedig verbroken. Schriftlezingen: Pred. 4:7-12; Mat. 18:15-20 Zie ook Aansluitende preekschetsen van dezelfde auteur: Preeks...

Preekschets Prediker 12:13,14

R. de Reuver |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 1997

Vierde ‘Israëlzondag’ Prediker 12:13,14 Vrees God en onderhoud zijn geboden, (...) want God zal elke daad doen komen in het gericht... Schriftlezingen: Pred. 12:9 -12; Mar. 12:31-34 Zie ook Aansluiten...

Preekschets Handelingen 15:39

A. Noordegraaf |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 1999

Handelingen 15:39 En er ontstond een verbittering, zodat zij uiteengingen... Schriftlezingen: Ps. 133; Hand. 15:36-16:5; Filp. 4:1-9. Serie Dit is het eerste deel van een serie preekschetsen over Hand...

Preekschets Handelingen 16:14

A. Noordegraaf |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 1999

Handelingen 16:14 En een zekere vrouw, met name Lydia... hoorde toe, en de Here opende haar hart... Schriftlezingen: Ps. 119:33-48; Hand. 16:6-15; Kol. 4:2-6 Serie Dit is de tweede preekschets uit een...

Preekschets Handelingen 17:31

A. Noordegraaf |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 1999

Handelingen 17:21 Alle Atheners nu en de vreemdelingen, die, zich daar ophielden, hadden voor niets anders tijd over dan om iets nieuws te zeggen of te horen. Schriftlezingen: Psalm 96, Handelingen 17...

Preekschets Handelingen 18:7

A. Noordegraaf |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 1999

Handelingen 18:7 En hij vertrok vandaar en kwam in het huis van iemand, genaamd Titius Justus, die God vereerde, wiens huis naast de synagoge stond. Schriftlezingen: Deut. 30:10-20; Hand. 18:1-11; Rom...

Preekschets 1 Korintiërs 1:30

L.J. Lietaert Peerbolte |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 1999

1 Korintiërs 1:30 ...die voor ons van God is geworden wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing. Schriftlezingen: Jes. 48:12-22; Mat. 5:20-24; 1 Kor. 1:18-2:5 Het eigene van de zondag Algeme...

Preekschets 2 Korintiërs 5:18

L.J. Lietaert Peerbolte |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 1999

2 Korintiërs 5:18 En dit alles is uit God, die door Christus ons met zich heeft verzoend en ons de bediening der verzoening heeft gegeven. Schriftlezingen: Jer. 3:21 -4:2; Mar. 10:35 -45; 2 Kor. 5:11 ...