Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

10 resultaten.

Actieve filters: Dwaling

Leuk?

M. Meijer |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2014

Bij Matteüs 21,10-17 Bij Sanne is het altijd heel leuk op de kindernevendienst (of zondagsschool/kerkclub). De kinderen gaan er graag heen. Elke keer begint het met een mop. En daarna gaan ze wat drinken...

Preekschets Genesis 11:9 - 3e zondag van Pasen

H.C. Mijnders |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2017

Zo komt het dat die stad Babel heet, want daar bracht de HEER verwarring in de taal die op de hele aarde gesproken werd, en van daar verspreidde hij de mensen over de hele aarde. Genesis 11:9Schriftlezing:...

Op het rechte spoor houden

A. Hagoort |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2014

Bij Ezechiel 33,7-11 en Matteüs 18,15-20 Spel en gesprek Roep als voorganger drie kinderen naar voren: ‘We gaan blindemannetje spelen.’ Eén kind bind je een blinddoek voor. Een ander gaat aan de overkant...

Trap er niet in!

A. Hagoort |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2014

Bij Matteüs 4,1-11 te koop: het nieuwste spelwacht niet te lang, wees snel hou je niet van witlof en droog brood?ik geef je koek en snoep, je bent al groot alles mag je hebben, alles is voor joumaar doe...

Bevrijding van gespletenheid

W. van Voorst |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2015

Bij 1 Koningen 18,20-40 ‘Gij kunt niet twee heren dienen,’ zegt Jezus in de Bergrede (Mat. 6,24). Deze waarheid wordt dramatisch uitgebeeld op de Karmel. Tegelijk wordt op deze berg beslist ten goede...

De belijdenis en bestraffing van Petrus

H.J. van Ogtrop |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2014

Bij Jesaja 51,1-6, Romeinen 11,25-36 en Matteüs 16,(13-20)21-27 Hoewel het Oecumenisch Leesrooster Matteüs 16,13-20 overslaat, betrek ik dat gedeelte toch in deze exegese. Zonder vers 16-20 zijn de verzen...

Je kunt het!

A. Hagoort |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2014

Bij Matteüs 17:14-20 (genezing en de gelijkenis over het mosterdzaadje) Gesprek Leg op een tafel wat schilderspullen onder een kleed: penselen, verf, een blok aquarelpapier en dergelijke. Als voorganger...

Herdenken

T. Hibma |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2014

Bij Matteüs 25:1-13 De oma van Lisa is gestorven. Het was nog wel haar lievelingsoma. Als haar moeder en vader moesten werken, kwam oma Lot altijd oppassen. Samen gingen ze naar de speeltuin of naar de...

Om van Jezus' naam in woord en daad te getuigen

J. Goorhuis |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2016

Bij Maleachi 3,19-24 1en Lucas 21,5-19 In de tempel Jezus bevindt zich in de tempel. Daaruit had Hij eerst de kooplieden verdreven, waarmee Hij zo veel verzet had opgeroepen dat gezocht werd naar een...

Preekschets Psalm 46:8

R. van der Rijst |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2016

Zevende zondag van de herfst, Hervormingsdag Psalm 46:8 De Heer van de hemelse machten is met ons,onze burcht is de God van Jakob Schriftlezing: Psalm 46 Het eigene van de zondag Op deze zondag zal...