Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

23 resultaten.

Actieve filters: Geloof Barmhartigheid

Preekschets Jakobus 2:8

T.M. Middelkoop |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

Negende zondag na Pinksteren Jakobus 2:8 Als het geloof zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood. Schriftlezing: Jakobus 2:14-26 Uitleg Vers 14. Jakobus stelt dat het geloof existeert in de praxis...

Vergeving

G.C. den Hertog |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Het woord 'vergeven' komt vandaag in de samenleving veelvuldig voor. 'Vergeef me' is soms uitwisselbaar met uitdrukkingen als 'sorry' en 'excuus'. Maar meestal klinkt in het...

Bij God is geen aanzien des persons

P. Smit |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2014

Bij Romeinen 2,9-16 Een thema waarvan Paulus’ Brief aan de Romeinen is doortrokken is de vraag naar de relatie tussen (gelovigen uit) het volk Israël en (gelovigen uit) ‘de volkeren’. Daarbij staan etniciteit...

Je mag niet meer meedoen

A. van Wijngaarden |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2012

Bij Marcus 1,40-45 Eerst had Marit een akelige keelontsteking. Toen die over was, bleef ze verhoging houden en bleef ze hangerig. De dokter liet haar bloed onderzoeken. Hij constateerde de ziekte van...

Preekschets Marcus 8:8 - Dienst voor belangstellenden/missionair werk

P. Hendriks |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

Marcus 8:8 De leerlingen haalden op wat er van het eten overschoot: zeven manden vol. Schriftlezing Marcus 8:1-21 Uitleg Jezus is in dit gedeelte veel onderweg. Marcus verwerkt er verschillende overleveringstradities...

Gerechtigheid, rechtvaardigheid

G. Kwakkel |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Volgens het besef van veel mensen is het voornaamste kenmerk van gerechtigheid dat ieder krijgt wat hem toekomt. 'Eindelijk gerechtigheid' wordt er gezegd, wanneer een misdadiger...

Trouw

G.W. Marchal |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal en cultuurtaal Trouw moet blijken. Het is meer dan een gezindheid. De omgang tussen mensen - breder nog: tussen al wat leeft - kan geen voortgang hebben zonder daadwerkelijke trouw. Juist...

Wonderlijk!

K. van den Broeke |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2013

Verhaal Niemand had het verwacht, maar sinds Joshua klassenoudste is, is het een stuk gezelliger in de klas. Het lijkt wel of de meester alle leuke plannen waar hij mee komt, overneemt. Iedere vrijdagmiddag...

Sta op!

A. van Wijngaarden |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2014

Bij 1 Petrus 1,3 Voorwerp: een megagrote envelop. Zet de envelop neer op een goed zichtbare plaats. Op de envelop staat, voor iedereen leesbaar, het adres van de kerk. Achterop als afzender Petrus. Erin...

Hebreeën

|

Tekst voor Tekst |

Bijbels Theologische Artikelen |

INLEIDING In vergelijking met de meeste andere brieven van het N.T. is het de vraag of bij Heb. wel sprake is van een echte brief. Aan het begin staat geen vermelding van een afzender en een geadresseerde...