Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

20 resultaten.

Actieve filters: Kind Navolging

Preekschets 1 Samuël 16:1

C.W. van den Berg |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

1 Samuël 16:1 Tweede zondag na Epifanie De Heer vroeg aan Samuël: ‘Hoe lang blijf je nog treuren om Saul, die ik als koning van Israël verworpen heb? Kom, vul je hoorn met olie en ga voor mij naar Isaï...

Preekschets Lucas 7:13b

D. Boekema |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

Lucas 7:13b Derde zondag na Epifanie ‘Jongeman, ik zeg je, sta op!’ Schriftlezing: Lucas 7:11-17 Het eigene van de zondag In de periode van Epifanie staat de vraag centraal: wie is Jezus? In dit bijbelgedeelte...

Preekschets Spreuken 4:23 - Afscheid kindernevendienst

I. de Zwart |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2012

Spreuken 4:23 Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven. Schriftlezing: Spreuken 4:20-27 Het eigene van de zondag Niet de gang van het kerkelijk jaar, maar de...

Paulus als moeder (1 Thessalonicenzen 2:7)

T. Korteweg |

Kerk en Theologie |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2009

Een exegetisch onderzoek en enkele nadere overwegingen over het vroege christendom als leergemeenschap Het ligt misschien niet meteen voor de hand over een apostel die niet alleen dikwijls als sleutelfiguur...

Preekschets Galaten 4:4-5 - Kerst

A.W. Berkhof |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2010

Galaten 4:4-5 Kerstmorgen Maar toen de tijd gekomen was zond God zijn Zoon, geboren uit een vrouw en onderworpen aan de wet, maar gezonden om ons vrij te kopen van de wet opdat wij zijn kinderen zouden...

Preekschets Lucas 9:38

W.T.V. Verhoeven |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

Lucas 9:38 Oculi Help mijn zoon, want hij is mijn enige kind. Schriftlezing: Lucas 9:37-43 Het eigene van de zondag De antifoon van de zondag is ontleend aan Psalm 25:15 en 16: ‘Ik houd mijn ogen gericht...

Preekschets Romeinen 8:16

J. van Walsum |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

Romeinen 8:16 Vierentwintigste zondag na Pinksteren De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. Schriftlezing: Romeinen 8:12-17 Het eigene van de zondag Zie bij zondag 4 november...

Preekschets Matteüs 2:9 - Kerst

C. Vogelvanger |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2005

Matteüs 2:9 Kerstmorgen Nadat ze geluisterd hadden naar wat de koning hun opdroeg, gingen ze op weg, en nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats...

Matteüs

|

Tekst voor Tekst |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 1987

INLEIDING I. Situatie Onmiskenbaar draagt het evangelie naar Matteüs een joods karakter. Dat blijkt uit het feit, dat verschillende specifiek joodse zaken bekend verondersteld worden. Kenmerkend in dit...

Lucas

|

Tekst voor Tekst |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 1987

INLEIDING Schrijver Het derde evangelieverhaal verschilt in die zin van de andere evangeliën, dat, waar deze op zichzelf staande geschriften zijn, het evangelie naar Lucas deel is van een twee-delig werk:...