Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

110 resultaten.

Actieve filters: Schrift

4. Achtergronden en dilemma’s

F.G. Immink |

Het heilige gebeurt |

Homiletische Artikelen |

Publicatiejaar: 2012

De bijeenkomst van de gemeente op zondagmorgen staat in het teken van het heilsgebeuren in Jezus Christus. De christelijke gemeente komt bijeen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zij...

Preekschets Johannes 5:31-32

L.T. Witkamp |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2005

Johannes 5:31-32 Tweede zondag van Epifanie Indien Ik getuig van Mijzelf, is mijn getuigenis niet waar; een ander is het, die van Mij getuigt, en Ik weet, dat het getuigenis, dat Hij van Mij aflegt, waar...

1. Een korte geschiedenis van de discipline van de theologie van het Oude Testament

J. Steinberg |

Theologie van het Oude Testament |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2013

Hoe de theologie van het Oude Testament zich ‘doelmatig en organisch’1 ontwikkelen? Door de eeuwen heen hebben theologen deze vraag heel verschillend beantwoord. Wie een blik op de geschiedenis van deze...

2. Methodiek voor een theologie van het Oude Testament

H.J. Koorevaar |

Theologie van het Oude Testament |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2013

Doelstelling De hoofduitdaging in het schrijven van een theologie van het ot ligt in de methodiek. Het gaat erom te luisteren naar de vele verschillende geloofsuitspraken die het ot doet, deze te eerbiedigen...

1. Eén Bijbel, twee testamenten

R. Bos |

Wij hebben gehoord dat God met u is |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2004

Het Oude Testament in de christelijke kerk Hoe lees je het Oude Testament als christen? Wat en hoe heeft het Oude Testament met Jezus Christus te maken? Hoe breng je Oude en Nieuwe Testament met elkaar...

Schrift, boek

C.G. den Hertog |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal 'Boek' is zowel in de geloofstaal als in de cultuur een neutraal woord. 'Schrift' gebruiken wij in de omgangstaal als onzijdig woord ('het schrift') voor het geschreven woord...

Een man zonder antwoord, een vrouw met een droom

A. de Keyzer |

Interpretatie |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2006

Welk beeld van Pilatus klinkt op uit de muziek van Bach? Om deze vraag te kunnen beantwoorden kunnen we het best terecht bij de twee Passionen die van hem bewaard zijn gebleven. Noodgedwongen maken we...

De bijbel in het Koptische Christendom

A. Jelsma |

Interpretatie |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2007

Een vreemdeling met een bijbelse naam Tijdens de voorbereiding op mijn colleges over het vroege christendom stuitte ik enkele jaren geleden op de figuur van de woestijnvader Zwarte Mozes die in het begin...

Oermonsters in de bijbel: bijten ze of niet?

E. van der Linden |

Interpretatie |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2009

Er is iets merkwaardigs in onze verhouding tot dieren. De meeste mensen hebben een groot hart voor dieren, en zeker voor huisdieren, honden, katten, kleine vogels, vissen. Een enkeling heeft zelfs een...

De Bijbel als antidepressivum

S. Ypma |

Interpretatie |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2009

De Westerse wereld gijzelt zichzelf in een tegenstelling die zich laat typeren als manisch-depressief. Achter de verworven rijkdom van de Westerse mens gaat een dynamiek schuil, die immanent verwant is...