Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

41 resultaten.

Actieve filters: Vertrouwen

Messiaans mededogen

L. van Buuren |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2013

Bij 2 Samuel 16,5-13(14) en Handelingen 2,22-32 Volgens het Gemeenschappelijk Leesrooster wordt op Goede Vrijdag in de avonddienst het lijden van Jezus Christus naar de evangelist Johannes gelezen (18...

Vertrek dat perspectief biedt

H. Tacken |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2014

Bij Jesaja 48:17-21 en Matteüs 25:14-30 Zoals elk afscheid de geboorte van een herinnering betekent, biedt elk vertrek nieuwe kansen. Spannend of ongewis kan het zijn en soms brengt het onzekerheid met...

Zelfbeschikking en controleverlies

M. van Nie |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2013

Bij 1 Kronieken 29:10-26, Psalm 103 en Lucas 17:11-19 ‘Ik heb er niet zelf voor gekozen om geboren te worden, maar wil wel zelf kiezen hoe ik zal sterven.’ Dit is een uitspraak die typerend is voor onze...

Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad

P. van Veldhuizen |

Interpretatie |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2011

Een omineus zinnetje in Matteüs 6:25-34 Het laatste zinnetje van Matteüs 6 bederft de pret, zo heb ik het altijd ervaren. Na hooggestemde zinnen over onbezorgd Godsvertrouwen, over de lelies en de vogels...

Vervreemding en vertrouwen: Over hermeneutiek en theologie

P. Schaafsma, R. Benjamins, M. Jansen, T. Hettema |

Nederlands Theologisch Tijdschrift |

Overige Theologische Artikelen |

De Franse filosoof Jean Greisch noemde in de jaren tachtig van de twintigste eeuw zijn tijd ‘het hermeneutische tijdperk van de rede’. In een latere tekst (2002) houdt hij nog steeds aan deze karakterisering...

Preekschets Psalm 4 - Dankdag

G.J. Krol |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

Psalm 4:9 In vrede leg ik mij neer en meteen slaap ik in, want u, HEER, laat mij wonen in een vertrouwd en veilig huis. Schriftlezing: Psalm 4Thema: God geeft ons veiligheid.Deze preekschets sluit aan...

Een genezing van vertrouwenloosheid

W. van Voorst |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2012

Bij Jesaja 45,20-25 en Marcus 9,(9)14-29 In de voorgaande verzen heeft de Vader zijn geliefde Zoon aangewezen op de berg der verheerlijking. Maar Jezus moet weer van de berg af en beneden ontmoet Hij...

Bidden: vrijmoedig en vasthoudend

H. Tacken |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2013

Bij Genesis 18,20-33 en Lucas 11,1-13 Hoe behoort men te bidden? Die vraag vormt een rode draad in de teksten voor vandaag. Abraham voert bij God het pleit voor de stad Sodom, op een bijna onbeschaamde...

Het geloof van een vreemdeling

J. Vos |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2013

Bij 1 Koningen 8,22.37-43, Psalm 96 en Lucas 7,1-10 De lezingen van vandaag zijn knap gekozen. Op veel punten verruijzen ze naar elkaar, tegelijkertijd liggen ze aan rueerskanten van een breuklijn. Immers...

Rachab

M. Meijer |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2013

Bij Jozua 2 Spiegelverhaal De kerk van Rachab zou samengaan met een andere kerk. In hun mooie gebouw zouden dan andere kinderen komen en ze hadden al gehoord dat die heel stom waren, en sterk, en vervelend...