Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

996 resultaten.

Actieve filters: De Eerste Dag

De vergeestelijking van de tempel

I. de Hulster |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2017

Bij Deuteronomium 6,20-25, 1 Petrus 2,1-10 en Johannes 14,1-14 Deuteronomium 6 biedt een goede indruk van het hele boek, met het Sjema‘ (6,4vv), de aansporing tot trouw aan de Heer en een aantal praktische...

Wezenzondag

P. van Veldhuizen |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2017

Bij Ezechiël 39,21-29, 1 Petrus 4,12-19 en Johannes 17,1-13 Het lange gebed in Johannes 17, vaak aangeduid als het hogepriesterlijk gebed, lijkt wel speciaal voor ‘Wezenzondag’ geschreven. In deze tekst...

Gave van de Tora en van de Geest

M. Ruf |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2017

Bij Ezechiël 11,17-20, Handelingen 2,1-24 en Johannes 14,23-29 Op Pinksteren brengt God zijn droom in vervulling: naar huis brengen wie van thuis verdreven zijn, samenbrengen wie gescheiden zijn, allen...

Vrede voor mensen van zijn welbehagen

P.B. Smit |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2015

Bij Lucas 2,1-20 Lucas 2,1-20 is het geboorteverhaal van Jezus, dat in Lucas direct na dat van Johannes de Doper (1,57-80) komt. In tegenstelling tot Lucas’ zelfpresentatie als gewetensvol historicus...

Jezus Christus: beginsel van de schepping

P. van Veldhuizen, |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2015

Bij Jesaja 52,7-10, Psalm 98, Hebreeën 1,1-12 en Johannes 1,1-14 Zeven jaar geleden schreef ik, eveneens voor Kerstmorgen, een schets bij deze zelfde lezingen.[noot1] Toen heb ik vooral benadrukt dat...

‘Dit ongehoorde over Hem’

H. Tacken |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2015

Bij Deuteronomium 18,15-20 en Marcus 1,21-28 We stellen onszelf de vraag: aan welke spreker dient gehoor gegeven te worden? Naar wie moeten wij eigenlijk luisteren (Deut. 18,15b)? Hoe gaat trouwens écht...

Er is geen heelmaker dan Israëls God

H. Greive |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2015

Bij 2 Koningen 5,1-3(4-8)9-15b en Marcus 1,40-45 De profetische geschiedschrijving, waaronder Koningen valt, wil geen objectieve weergave van feiten zijn. Al kunnen hofkronieken een rol gespeeld hebben...

In het verborgene of op Facebook?

M. van Tuijl |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2015

Bij Matteüs 6,1-6.16-21 en Jesaja 58,1-10 ‘Let op dat jullie de gerechtigheid niet beoefenen voor de ogen van de mensen, alleen om door hen gezien te worden’ (Mat. 6,1 – NBV). Jezus waarschuwt hier voor...

Opstaan uit de doden, wat is dat?

E. Bakker |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2015

Bij Marcus 9,2-10 De verheerlijking op de berg, de klassieke lezing van de tweede zondag in de Veertigdagentijd. Hoe zouden wij de weg naar Pasen zonder dit verhaal kunnen volbrengen? Ik kan het mij niet...

Aan de overkant...

N. Vlaming |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2015

Bij Jozua 4:19-5:1.10-12 en Johannes 6:1-15 (4-15) De Grote Vasten, de Veertigdaagse, bereikt een kantelpunt. Halverwege wordt reeds verlangend vooruitgegrepen, vooruitgezien, vooruitgeleefd. De gemeente...