Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

6 resultaten.

Actieve filters: Het woord krijgen

1. De bijbelvertelling

N. van der Voet |

Het woord krijgen |

Homiletische Artikelen |

Publicatiejaar: 2009

Kinderen leren de Bijbel voornamelijk kennen door mondelinge en schriftelijke vertellingen. In christelijke gezinnen krijgen ouders soms al bij de geboorte van hun kroost boekjes cadeau met bijbelverhalen...

5. Het geven en krijgen van feedback

N. van der Voet |

Het woord krijgen |

Homiletische Artikelen |

Publicatiejaar: 2009

Feedback krijgen is voor een spreker een noodzaak om goed en zelfs steeds beter te kunnen functioneren. Zowel positief als negatief commentaar is nuttig. Als iemand nooit iets hoort over zijn functioneren...

2. De lezing of inleiding

N. van der Voet |

Het woord krijgen |

Homiletische Artikelen |

Publicatiejaar: 2009

We hebben nagedacht over de vertelling. Nu pakken we een ander thema bij de kop. In de christelijke gemeente worden veel lezingen (spreekbeurten, inleidingen, voordrachten) gehouden. Tijdens allerlei...

4. Gelegenheidstoespraken

N. van der Voet |

Het woord krijgen |

Homiletische Artikelen |

Publicatiejaar: 2009

In de christelijke gemeente zijn nog meer gelegenheden om het woord te voeren dan tot nu toe genoemd zijn. Enige daarvan lopen wij nu langs. Er volgen praktische tips. Meestal is er een overzicht van...

6. Omgaan met spreekangst

N. van der Voet |

Het woord krijgen |

Homiletische Artikelen |

Publicatiejaar: 2009

We hebben nu over diverse thema's nagedacht. Je bent gaan vertellen voor kinderen. Je hebt het advies serieus genomen dat het de laagste instap is om te leren spreken in de openbaarheid van de gemeente...

3. De meditatie en de preek

N. van der Voet |

Het woord krijgen |

Homiletische Artikelen |

Publicatiejaar: 2009

Het houden van meditaties en preken, overdenkingen bij het Woord van God, is een echte activiteit van de christelijke gemeente. In het verlengde van de gemeente wordt er ook gemediteerd en soms gepreekt...