Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

611 resultaten.

Actieve filters: Interpretatie

Abraham van Dan tot Berseba

K. Deurloo |

Interpretatie |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Het is de adel van Abraham dat hij werkelijk de ‘verheven vader’ is van gans Israël, van Dan tot Berseba Berseba. Afkomstig uit het Tweestromenland van Ur in het zuiden tot Haran in het noorden (Gen....

Elia's levensverhaal

M. den Dulk |

Interpretatie |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Wegbereider voor Messiaanse mensen De profeet uit de negende eeuw voor Christus leefde op in de eeuw die achter ons ligt. Vele publicaties over Elia verschenen. In 1983 publiceerde Veerkamp zijn profetisch...

Natuur en geschiedenis

H. Schravesande |

Interpretatie |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Klimaatverandering in de bijbelse theologie Interpretatie is een tijdschrift voor bijbelse theologie. Die theologie heeft een eigen taal, spiritualiteit en dynamiek. De verbindingen met het moderne leven...

Marcus 13 en de 'de laatste dingen'

R. Zuurmond |

Interpretatie |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Marcus gebruikt aan het slot van zijn Evangelie ‘de tempel’ als motief. Vanaf Marcus 11:15 is Jezus daar actief. Als laatste speelt de scène met ‘het penningske van de weduwe’ zich af in de tempel. Geheel...

De barmhartige God

C. van Unen |

Interpretatie |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

De oorsprong van het boze in de joodse traditie Over het kwaad kan men niet luchtig spreken. Wie dat wel doet, beseft er de ernst waarschijnlijk niet van of verbergt zelf het kwaad achter zijn of haar...

Fatsoenlijk spreken over opstanding en gericht

G. van den Brink |

Interpretatie |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Hoe kunnen we met intellectueel theologisch fatsoen spreken over opstanding en gericht? Om op deze vraag een antwoord te vinden, zal ik me concentreren op de opstanding van Christus. Dat is immers de...

Het christendom zal zijn messiasverwachting moeten herzien

P. van ’t Riet |

Interpretatie |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

In Trouw van 13 oktober 2004 werd verslag gedaan van een studiedag ter gelegenheid van de 150ste verjaardag van de Theologische Universiteit te Kampen. Het thema was ‘de messias’. Het verslag laat iets...

Kun je met recht over opstanding spreken?

M. den Dulk |

Interpretatie |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Drie vragen over opstandig komen in deze bijdrage aan de orde. Kan je ooit met fatsoen over opstanding spreken, is de eerste vraag. Daarna volgen: hoe spreek je over de opstanding? Wat betekent het als...

Profetische poëzie in Ezechiël 28?

E. van den Berg |

Interpretatie |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Het geschrift dat op naam van de profeet Ezechiël staat, is een boek vol afwisseling. Tussen het proza staan stukken poëzie, naast hoopgevende visioenen vindt men gerichtsuitspraken. Tot de laatste categorie...

De tijdrekening van de liturgie

H. Reefhuis |

Interpretatie |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Ooit was het horloge het horologium, dat het uur voor het volgende gebed aangaf. Nu geeft de cesiumatoomklok aan dat elk ander hemellichaam zich onregelmatig beweegt. In de geperfectioneerde lineaire...