Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

154 resultaten.

Actieve filters: Nederlands Theologisch Tijdschrift

De Rothko kapel schilderijen en de ‘urgentie van de transcendente ervaring’

W. Stoker |

Nederlands Theologisch Tijdschrift |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2008

1. Probleemstelling Op 27 februari 1971 werd de Rothko kapel in gewijd als ‘a sacred place open to all, every day’.1 Op de acht wanden van de kapel hangen veertien schilderijen van Mark Rothko die samen...

Over Arkandisziplin bij Bonhoeffer

G. Dekker |

Nederlands Theologisch Tijdschrift |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2008

Bonhoeffer is niet in de laatste plaats bekend geworden vanwege zijn opvatting dat de kerk er voor anderen, voor de wereld is: ‘De kerk is pas kerk als zij er is voor anderen.’; ‘De kerk moet meewerken...

Spiritueel ondernemen: een onderzoek naar de commercialisering van spiritualiteit in populaire tijdschriften

J. Berghuijs |

Nederlands Theologisch Tijdschrift |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2008

1. Spirituele ondernemers Dat religie ook commerciële kanten heeft, is al heel lang bekend. De bijbel getuigt ervan in bijvoorbeeld Handelingen 29, waar verkopers van zilveren Artemistempeltjes in Efeze...

De dynamiek van het christelijk-joods conflict 50-150 AD

P. Tomson |

Nederlands Theologisch Tijdschrift |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2008

Onderstaand artikel is voor een groot deel theoretisch van aard en gewijd aan het schetsen van een hypothese waarvan de gedetailleerde toetsing elders moet volgen. De onderliggende intuïtie is dat de...

De Turkse alevieten: een niet-erkende minderheid

N. Landman |

Nederlands Theologisch Tijdschrift |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2008

1. Inleiding In de huidige discussies over Turkse toetreding tot de EU speelt de vraag hoe Turkije met zijn minderheden omgaat een centrale rol. De meeste aandacht gaat daarbij uit naar de Koerdische...

De toegevoegde waarde van de theologie voor het ethische maakbaarheiddebat

A. den Dikken |

Nederlands Theologisch Tijdschrift |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2009

1. Maakbaarheid en 'enhancement’ Het debat over maakbaarheid of verbetering van de mens - ‘human enhancement’ in het Engels - is niet gemakkelijk af te baken. Het beslaat globaal onderwerpen zoals plastische...

Jezusbeelden van niet-westerse vrouwen

M.T. Frederiks; M.E. Brinkman |

Nederlands Theologisch Tijdschrift |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2009

Jesus, you are the Cornerstone,The String of good beads, Whose price is so great that no one can buy you (...) He is the great Grass Hut, the Shed which shelters mice, The ‘Thump! Thump! "of the pestle...

De eigen vraaghorizon van theologie en godsdienstwetenschappen

A.J. Beck |

Nederlands Theologisch Tijdschrift |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2009

1. Inleiding In de laatste 15 jaar is het landschap van de Nederlandse theologische opleidingen ingrijpend veranderd, mede omdat in de huidige geseculariseerde en multiculturele samenleving de bekostiging...

De rol van de kerken in het publieke domein

G. de Kruijf; H. de Roest |

Nederlands Theologisch Tijdschrift |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2010

Terwijl de kerken nog steeds krimpen en relevantieverlies lijden op religieus terrein, klinkt binnen de kerken vaak de roep om duidelijke institutionele participatie in het publieke debat. Dit geldt voor...

Het sacrale domein. Aanzetten tot een nieuwe verhouding tussen het private, het publieke en het sacrale

B. Labuschagne |

Nederlands Theologisch Tijdschrift |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2010

1. Inleiding In discussies over de plaats en rol van godsdienst in de samenleving en zijn verhouding tot de staat en de politiek wordt in de rechtsgeleerde, politieke, maatschappelijke en wijsgerige...