Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

12 resultaten.

Actieve filters: Theologie van het Oude Testament

1. Een korte geschiedenis van de discipline van de theologie van het Oude Testament

J. Steinberg |

Theologie van het Oude Testament |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2013

Hoe de theologie van het Oude Testament zich ‘doelmatig en organisch’1 ontwikkelen? Door de eeuwen heen hebben theologen deze vraag heel verschillend beantwoord. Wie een blik op de geschiedenis van deze...

2. Methodiek voor een theologie van het Oude Testament

H.J. Koorevaar |

Theologie van het Oude Testament |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2013

Doelstelling De hoofduitdaging in het schrijven van een theologie van het ot ligt in de methodiek. Het gaat erom te luisteren naar de vele verschillende geloofsuitspraken die het ot doet, deze te eerbiedigen...

3. Een structureel canonieke benadering voor een theologie van het Oude Testament als geheel

H.J. Koorevaar |

Theologie van het Oude Testament |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2013

Inleiding: de waarde van een literair-theologische benadering Het doel van dit artikel is om de boodschap van het hele Oude Testament in het oog te krijgen. De Hebreeuwse Bijbel bestaat volgens Goswell...

7. De zonde: oorsprong en verwoesting, genezing en overwinning

H.J. Koorevaar |

Theologie van het Oude Testament |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2013

Inleiding op de zonde: wezen en begripsbepaling Dit artikel wil licht werpen op de donkerste zijde van het leven van de mens. Dit is ondankbaar werk, omdat een mens zichzelf graag als rechtvaardig wil...

11. Ontwikkelingen tussen het Oude en het Nieuwe Testament

G.W. Lorein |

Theologie van het Oude Testament |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2013

Situering Afbakening - bronnen In dit artikel gaan we na hoe er met bepaalde thema’s1 is omgegaan in de intertestamentaire periode. Strikt genomen is dat de periode tussen de redactie van het laatste...

5. De schepping door God

W. Hilbrands |

Theologie van het Oude Testament |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2013

Inleiding In veel theologieën van het Oude Testament lijdt het thema schepping een stiefmoederlijk bestaan. Het lijkt soms het ‘theologische koekoeksei in het bijbelse nest’ te zijn. Dat kan samenhangen...

8. De belofte van het zaad van de vrouw en de roeping van Abraham tot zegen voor alle volken

S. Riecker |

Theologie van het Oude Testament |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2013

Een onderzoek naar de messiasverwachting1 in het Oude Testament komt snel voor de uitdaging te staan dat het begrip ‘messiaans’ slechts een deel van de thematiek dekt die via het themawoord ‘zaad’ tot...

10. Het bezit van de aarde en het land Kanaan

M.J. Paul |

Theologie van het Oude Testament |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2013

In dit artikel komt het wonen van de mens op aarde aan de orde. God heeft hem plaatsen gegeven om te leven en die worden in het Oude Testament op allerlei wijzen beschreven en gewaardeerd. Als speciale...

12. Het Nieuwe Testament als voortzetting en voltooiing van het Oude Testament

M.J. Paul |

Theologie van het Oude Testament |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2013

De christelijke kerk heeft de heilige boeken van het volk Israël altijd geaccepteerd als het eerste deel van Gods openbaring. Na verloop van tijd ontstond de term ‘Oude Testament’ om de verzameling geschriften...

4. Demonstratie van een literaire benadering aan de hand van een structurele theologie van Exodus - Leviticus - Numeri

H.J. Koorevaar |

Theologie van het Oude Testament |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2013

Inleiding De boeken Exodus - Leviticus - Numeri worden hier gezamenlijk be- handeld.1 Dit komt voort uit de visie dat deze drie boeken oorspronkelijk in één concept zijn ontworpen. Het gaat in dat geval...