Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

193 resultaten.

Actieve filters: Homiletische Artikelen

1. De kerkdienst als religieuze praxis

F.G. Immink |

Het heilige gebeurt |

Homiletische Artikelen |

Publicatiejaar: 2012

Een gemeenschappelijke handeling Het stereotype beeld van de protestantse kerkdienst is dat van een predikant die in toga op de kansel staat te preken. Vergelijkbaar met een priester in een rooms-katholieke...

4. Achtergronden en dilemma’s

F.G. Immink |

Het heilige gebeurt |

Homiletische Artikelen |

Publicatiejaar: 2012

De bijeenkomst van de gemeente op zondagmorgen staat in het teken van het heilsgebeuren in Jezus Christus. De christelijke gemeente komt bijeen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zij...

7. Het heilig avondmaal vieren

F.G. Immink |

Het heilige gebeurt |

Homiletische Artikelen |

Publicatiejaar: 2012

Protestantse avondmaalspraktijken Kenmerkend voor de avondmaalsviering in de protestantse kerken is de grote diversiteit. De verschillen komen niet alleen tot uiting in de liturgische vormgeving, maar...

Werkwoordenlijsten preekdoelstellingen

C.J. de Ruijter |

Horen naar de stem van God |

Homiletische Artikelen |

Publicatiejaar: 2013

Onderdeel van Horen naar de stem van God Werkwoordenlijsten preekdoelstellingen cognitief weten begrijpen inzien kunnen onderscheiden verbanden kunnen leggen kunnen verklaren enz. affectief zich openstellen...

Making See

C. van Ekris |

Making See |

Homiletische Artikelen |

Publicatiejaar: 2018

Dit is de samenvatting van de dissertatie van C.M.A. van Ekris, verschenen als handelseditie bij LIT Verlag (Zürich/Berlin), onder de titel ‘Making See. A Grounded Theory on the prophetic dimension...

Aanhef

B. de Leede en F. Stark |

Ontvouwen |

Homiletische Artikelen |

Publicatiejaar: 2017

Onderdeel van: Ontvouwen. Protestantse prediking in de praktijk Het juiste woord op de juiste tijd is als een gouden appel op een zilveren schaal. Spreuken 25,11 Hier doen we het voor Wie op zondagmorgen...

Excurs 3 Het gebruik van voorbeelden in de preek

B. de Leede en F. Stark |

Ontvouwen |

Homiletische Artikelen |

Publicatiejaar: 2017

Een mooie quote van Luther zegt dat ‘begrippen verwaaien maar verhalen beklijven’. Dat raakt precies waar het in deze excurs om gaat. Wat hoofdstuk IV bedoelt met de narratieve structuur van ons mensen...

IV B Theologie - De moed tot 'naming God'

B. de Leede en F. Stark |

Ontvouwen |

Homiletische Artikelen |

Publicatiejaar: 2017

‘Preaching constructs in consciousness a “faith-world” related to God (…). Preaching can rename the world “God’s world” with metaphorical power, and can change identity by incorporating all our stories...

V C Spiritualiteit - Spreken in Geest en kracht

B. de Leede en F. Stark |

Ontvouwen |

Homiletische Artikelen |

Publicatiejaar: 2017

Spreken is een fysieke activiteit, het uitspreken van een preek is een lichamelijke performance. Het gehele lichaam van de spreker participeert in de prediking. Soms is dat slechts zeer beperkt waarneembaar...

V D Praktijken

B. de Leede en F. Stark |

Ontvouwen |

Homiletische Artikelen |

Publicatiejaar: 2017

Cultuur Good practice Kijk naar een toespraak op www.ted.com, bijvoorbeeld die van Generaal bd Van Uhm, Why did I choose a gun to make a better world? (https://www.ted.com/talks/peter_van_uhm_why_i_chose_a_gun...