Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

137 resultaten.

Actieve filters: Homiletische Artikelen

1. De kerkdienst als religieuze praxis

F.G. Immink |

Het heilige gebeurt |

Homiletische Artikelen |

Publicatiejaar: 2012

Een gemeenschappelijke handeling Het stereotype beeld van de protestantse kerkdienst is dat van een predikant die in toga op de kansel staat te preken. Vergelijkbaar met een priester in een rooms-katholieke...

4. Achtergronden en dilemma’s

F.G. Immink |

Het heilige gebeurt |

Homiletische Artikelen |

Publicatiejaar: 2012

De bijeenkomst van de gemeente op zondagmorgen staat in het teken van het heilsgebeuren in Jezus Christus. De christelijke gemeente komt bijeen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zij...

7. Het heilig avondmaal vieren

F.G. Immink |

Het heilige gebeurt |

Homiletische Artikelen |

Publicatiejaar: 2012

Protestantse avondmaalspraktijken Kenmerkend voor de avondmaalsviering in de protestantse kerken is de grote diversiteit. De verschillen komen niet alleen tot uiting in de liturgische vormgeving, maar...

De niet-talige preek

I. Terlouw |

Theoblogie.nl |

Homiletische Artikelen |

Publicatiejaar: 2018

Bijdrage aan een studiemiddag ter gelegenheid van de presentatie van het boek van Gerrit Immink ‘Over God Gesproken; preken in theorie en praktijk’. Op PreekWijzer kun je gratis twee gedeeltes uit dit...

Over God gesproken. De preek in theorie en praktijk.

|

Boekencentrum |

Homiletische Artikelen |

Publicatiejaar: 2018

Dit boek gunt ons een blik in de werkkamer van de dominee. Wekelijks een preek maken is een hele klus. Tijdens dat voorbereidingsproces wordt een beroep gedaan op theologische, communicatieve en pastorale...

Een praktijktheorie van het preekproces

J. Douma |

josdouma.nl |

Homiletische Artikelen |

Publicatiejaar: 2015

Dit artikel is een lichte herziening van hoofdstuk 7 uit dissertatie Veni Creator Spiritus; de meditatie en het preekproces, Kampen 2000, blz. 168-185 van dr. Jos Douma. De eindnoten bij dat hoofdstuk...

3. In gesprek binnen de gemeente

R. Robbe |

Spreken over preken |

Homiletische Artikelen |

Publicatiejaar: 2004

Gesprekken met gemeenteleden hebben meerdere functies. Ze kunnen je aan de ene kant meer duidelijkheid bieden over de wijze waarop jij bezig bent: hebben je preken het effect dat jij beoogt? Aan de andere...

9. Spreken met collega's: het evaluatiegesprek

R. Robbe |

Spreken over preken |

Homiletische Artikelen |

Publicatiejaar: 2004

Het bijna niet anders of je voert na een actie een evaluatiegesprek. Je gaat samen na wat de actie heeft opgeleverd. Dat op twee punten: Je gaat na wat de concrete producten zijn, gerealiseerde leerpunten...

Making See

C. van Ekris |

Making See |

Homiletische Artikelen |

Publicatiejaar: 2018

Dit is de samenvatting van de dissertatie van C.M.A. van Ekris, verschenen als handelseditie bij LIT Verlag (Zürich/Berlin), onder de titel ‘Making See. A Grounded Theory on the prophetic dimension...

Zondagmorgen half elf. Over de Kairos

C. van Ekris |

Areopagus IZB |

Homiletische Artikelen |

Het is zo tegen half elf, zondagmorgen. Het gebed om de komst van de Heilige Geest is gebeden, in de liturgie heeft de gemeente haar leven uitgeademd tot God. De Schriften zijn gelezen en als voorbereiding...