Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

53 resultaten.

Actieve filters: Liturgie

Liturgische kleuren

A.P. Berensen |

Dienstboek (Protestantse Kerk) |

Liturgie |

Publicatiejaar: 2019

Onderdeel van Dienstboek II: Leven, zegen, gemeenschap Downloads Nederlands, RTF 07 Leeswijzer 08 Liturgische kleuren Downloads Nederlands, PDF Liturgische kleuren Downloads Fries, RTF Niet beschikbaar...

Doop, belijdenis

A.P. Berensen |

Dienstboek (Protestantse Kerk) |

Liturgie |

Publicatiejaar: 2019

Onderdeel van Dienstboek II: Leven, zegen, gemeenschap Downloads Nederlands, RTF 11 Doop en belijdenis titelblad 11A Inleiding blz. 55-61 11B Toelichting blz. 63-70 12 Orden voor Doop en Belijdenis 12A...

Huiszegen

|

Dienstboek (Protestantse Kerk) |

Liturgie |

Publicatiejaar: 2019

Onderdeel van Dienstboek II: Leven, zegen, gemeenschap Downloads Nederlands, rtf 65A Inleiding (blz. 484-486) 65B Toelichting (blz. 487-488) 65C Orde voor de huiszegen (blz. 489-493) 65D Keuzeteksten...

Geplaatste nieuwe teksten Dienstboek II

|

Dienstboek (Protestantse Kerk) |

Liturgie |

33A2 (blz. 249) -Orde voor de verbintenis van een dienaar des Woords aan een tweede of volgende gemeente of aan ander dienstwerk'? Er is een vraag toegevoegd voor de situatie wanneer het gaat om de verbintenis...

Toevoeging 05D Orde van Dienst H Avondmaal IV

Werkgroep Eredienst PKN |

Dienstboek (Protestantse Kerk) |

Liturgie |

Publicatiejaar: 2019

Dienstboek I Toevoeging aan 05D Tafelgebed / na pagina 353 Een verkorting van het klassieke avondmaalsformulier,met een toelichting op het gebruik ervan. Twee jaar geleden zocht het hoofdbestuur van...

Auteursrechtenregeling Dienstboek

|

Liturgie |

De digitale editie van het Dienstboek is integraal gratis onderdeel van PreekWijzer: Dienstboek I: Schrift - Maaltijd - Gebed Dienstboek II: Leven, zegen, gemeenschap Aanvullingen Dienstboek (PKN) Een...

Voorwoord, plaatsbepaling, uitgangspunten, titelblad

|

Dienstboek (Protestantse Kerk) |

Liturgie |

DIENSTBOEK EEN PROEVE Schrift Maaltijd Gebed Uitgeverij Boekencentrum, Zoetermeer, 1998 Voorwoord Aan de kerkenraden en predikanten van de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland...

Tijdeigen Paastijd

A.P. Berensen |

Dienstboek (Protestantse Kerk) |

Liturgie |

Onderdeel van Dienstboek I: Schrift - Maaltijd - Gebed Downloads Nederlands, Word Eerste zondag van Pasen (Eerste Paasdag) Tweede Paasdag Tweede zondag van Pasen Derde zondag van Pasen Vierde zondag...

Varia

A.P. Berensen |

Dienstboek (Protestantse Kerk) |

Liturgie |

Onderdeel van Dienstboek I: Schrift - Maaltijd - Gebed Downloads Nederlands, Word Niet beschikbaar Downloads Nederlands, PDF Niet beschikbaar Downloads Fries, Word Onder te downloaden als PDF Downloads...

Apostolische geloofsbelijdenis

A.P. Berensen |

PreekWijzer |

Liturgie |

Publicatiejaar: 0300

Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde.En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onzen Here;die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;...